Stims stipendier och priser

Stim avsätter varje år 3 procent av den svenska avräkningen till så kallade Stim-stipendier. Dessutom delar vi ut Atterbergpriset och Skriftställarpriset. Syftet är i första hand att bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.

Stimstipendiet

Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium. Stipendiet ansöks via ett webbformulär på Mina sidor som endast är tillgängligt under ansökningsperioden, som är öppen från den 25 augusti till den 25 september.

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från Stipendiekommittén vars fem ledamöter utses av Stims styrelse. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man gör därför en helhetsbedömning även av de musikaliska sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

När delas stipendierna ut?
Stimstipendium delas ut vid en ceremoni under december månad i Stockholm, vi återkommer med mer information om var och när. 

Besked ges i mitten av november till alla som har ansökt om stipendium.

Atterbergpriset

I samband med tonsättaren Kurt Atterbergs död 1974 inrättades ett pris som delas ut i hans namn, Atterbergpriset. Det här priset kan inte sökas, utan pristagaren utses av Stims styrelse.
Läs mer om Stims Atterbergpris

Skriftställarpris (fd Skriftställarstipendium)

Stims skriftställarpris kan inte heller sökas. Även i detta fall är det Stims styrelse som utser mottagare. Detta pris delas inte ut varje år utan endast då man funnit en lämplig kandidat. Läs mer om Skriftställarstipendiet

Tags