Vanliga frågor och svar om stipendieansökan

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna kring Stims stipendium.

Stimstipendiet kan sökas av Stimanslutna - är du inte redan ansluten måste du alltså först gå med i Stim. Att få din Stimanslutning behandlad och godkänd kan ta upp till en vecka så se till att vara ute i god tid.


När kan jag söka Stimstipendium?
Ansökningsperioden för 2023 års Stimstipendium är måndag 14 augusti-8 september (kl 11:59) och sker via Mina sidor. Ansökan kan sparas temporärt för att senare kompletteras och därefter registreras, men inte efter tidigare nämnda tidpunkt.

När ansökan registrerats ges en bekräftelse på skärmen och även till din epostadress. När ansökningsperioden väl är stängd kan du inte längre se din ansökan via Mina sidor så se till att spara bekräftelsen.

Varför finns Stimstipendiet?
Allt musikskapande går inte att leva på – men med Stims stipendier kan vi bidra till att öka den möjligheten och att ny fantastisk musik skapas, oavsett inom vilken genre man skriver.

Vad är det för arbetsprov jag ska bifoga?
Syftet med Stims stipendium är att stimulera till skapande av ny musik av hög kvalitét. Välj verk som du anser visar på just detta. Om du redan erhållit Stimstipendium tidigare, sök då inte med samma verk igen. 

  • Arbetsproverna ska vara verkregistrerade (observera att verkanmälan tar ca 3 arbetsdagar). På Mina verk (scrolla i menyraden uppe till vänster) kan du se om dina verk är reggade. Musiken kan, men behöver inte, vara utgiven.
  • Minst 50% av varje verk ska vara skrivet av stimanslutna.
  • Arbetsproverna ska bifogas digitalt. Godkända filformat: mp3 eller iTunes (max 320 kb/s) samt pdf.
  • Bifoga minst 15 minuter musik – antingen uppdelad på flera verk, eller ett längre. Någon maxlängd finns inte, men filerna får tillsammans inte överstiga 100 Mb. VIKTIGT: Är verkens totala speltid mindre än 15 minuter kommer din ansökan inte att godtas.
  • Ladda upp verken i den ordning du önskar att stipendiekommittén ska granska dem – det du är mest nöjd med ska alltså ligga överst.
  • Vid ansökan i kategorin Konstmusik är det obligatoriskt att bifoga anonymiserat partitur i pdf-form, d v s där upphovspersonens namn är borttaget. Komplettera gärna även med ljudfil.

Spelar det någon roll vilken kategori jag söker inom?
Kategorierna är främst ett sorteringsverktyg för vår stipendiekommitté. I kommittén sitter kunniga inom olika musikområden och ansökningarna fördelas mellan dem baserat på kategorierna.

Med det sagt: skulle du lämna in 15 minuter hårdrock och välja kategorin ”dansband” så kommer den dansbandskunnige inte anses bedöma din ansökan och kommer då istället skicka över din ansökan till den rockkunnige.

Kategorin för din musik är alltså inte avgörande för huruvida du får stipendie eller inte – ta den kategori du anser ligger närmast din musik!

Hur ansöker jag med film- data -eller scenmusik?
Ansökan måste innehålla både musik och bild för att kunna bedömas av stipendiekommittén. Länka direkt (via Youtube eller jämförbar tjänst) till det aktuella avsnittet. Om du inte kan bifoga visuellt material, sök då i annan genre.

Hur ansöker jag som textförfattare?
Den som söker som textförfattare ska bifoga både pdf/text och ljudfil/musik, då texten bedöms i sitt musikaliska sammanhang. Ditt namn ska inte synas i pdf/text-filen. Du som skriver på andra språk än svenska och engelska. För att underlätta bedömningen av din ansökan bifoga en textfil med översättning.

Kan jag ansöka med verk som jag skrivit med en medkompositör/co-writer?
Varje kompositör gör en egen individuell ansökan, även om ni skrivit musiken tillsammans. Medkompositörer kan söka under förutsättning att minst 50% av verket är skrivet av en stimansluten.

Hur bedöms min ansökan?
Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja talanger och de individer som gör flera intressanta saker. 

Ansökningarna bedöms utifrån de villkor om konstnärlig verksamhet och kvalitet som Stims styrelse fastställt. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning vad gäller konstnärliga former, ålder, genus och geografisk spridning. Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt och ansökningarna är anonymiserade i första skedet av kommittéarbetet. Läs mer om hur processen går till här.

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om vilka som blir stipendiater fattas av Stims vd efter förslag från stipendiekommittén. Stipendiekommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet för att ge alla ansökande en rättvis bedömning. Beslutet kan inte överklagas. 

2023 består kommittén av:

Michaela Lundin

(2021–2023)

Musikförläggarna

Magnus Bunnskog

(2023–2025)

FST

Lisa Grotherus

(2021–2023)

SKAP

Catharina Backman

(2022–2024)

FST

Harrison First

(2022–2024)

SKAP

Anna Ahnlund

(2023–2025)

SKAP


Får jag använda pengarna till vadsomhelst?
Ja, även om vi uppmuntrar till skapande av ny musik på något sätt!

Kan alla ansöka om (och få) stipendiet?
Ja, alla stimanslutna kan ansöka om stipendiet. Stimstipendierna är till för att främja skapandet av ny svensk musik av konstnärlig kvalitet oavsett genre. Det finns inget uppdrag att stödja redan etablerade artister men heller inget hinder för etablerade att söka stipendium. Inte heller tas någon hänsyn till de sökandes ekonomiska situation vid bedömning av enskilda stipendieansökningar.
Observera! Den som fått Stimstipendium både 2021 och 2022 kan inte ansöka. Detsamma gäller den som erhållit ett flerårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Är pengarna skattefria?
Ja.

Kan jag ändra en inskickad ansökan?
Ja, sista chansen är dock 8 september 2023, var ute i god tid OM något skulle hända.

Hur mycket pengar kan jag få?
Stipendiesumman är på antingen 10 000, 25 000 eller 50 000 kronor. 

Är det värt att söka även fast man tilldelats Stimstipendium tidigare?
Ja, absolut! Men se till att söka med andra verk än de du tidigare sökt för. Du kan inte heller söka om du tilldelats ett stimstipendium både 2021 och 2022. Detsamma gäller den som under 2022 erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Måste låtarna vara släppta?
Nej, men de måste vara verkregistrerade. Tänk på att en verkregistrering kan ta ca 3 dagar. 

Spelar det någon roll i vilken ordning jag laddar upp mina verk i ansökan?
Ja, lägg de du är mest nöjd med överst. 

Jag sökte förra året - kan jag söka igen?
Ja! Fortsätt söka! Du som fått Stimstipendium föregående två åren kan dock inte söka.

Kan jag få en motivering om varför/varför inte jag fick stipendium?
Nej tyvärr inte. Detta med hänvisning till det stora antalet sökande och det gedigna arbetet med att gå igenom och bedöma samtliga inkommande ansökningar.

När får jag besked?
Besked vilka som tilldelas stipendiet ges i november.

Jag har en fråga! Hur kan ni hjälpa mig?
Ring oss på 08-783 88 00 eller skicka ett mejl till [email protected] så ska vi försöka hjälpa dig.

Tags