Stims stipendier

Stims Nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt beslutar årligen om Stims stipendier och priser.

Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium. Stipendiet ansöks via ett webbformulär på Mina sidor som endast är tillgängligt under ansökningsperioden som 2021 infaller 12 augusti – 12 september. Stipendietagarna meddelas sedan i slutet av november. Här kan du läsa om förra årets stipendiater.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en Stipendiekommitté. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet. Läs mer om hur processen går till här.

Aktuell stipendiekommitté

Michaela Lundin

(2021–2023)

Musikförläggarna

Pär Lindgren

(2020–2022)

FST

Lisa Grotherus

(2021–2023)

SKAP

Catharina Backman

(2022–2024)

FST

Harrison First

(2022–2024)

SKAP

Frida Hyvönen

(2020–2022)

SKAP

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de villkor om konstnärlig verksamhet och kvalitet som Stims styrelse fastställt. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, genus och geografisk spridning. Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt och ansökningarna är anonymiserade i första skedet av kommittéarbetet.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik.

Besked ges i november till alla som har ansökt om stipendium.

[Senast uppdaterad juni 2021]

Tags