Stims stipendier

Stims Nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt beslutar årligen om Stims stipendier och priser.

Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium. Stipendiet ansöks via ett webbformulär på Mina sidor som endast är tillgängligt under ansökningsperioden som 2023 infaller 14 augusti–8 september. Stipendiaterna meddelas sedan i slutet av november. Här kan du läsa om tidigare stipendiater.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en Stipendiekommitté. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet. Läs mer om hur processen går till här.

Aktuell stipendiekommitté:

Michaela Lundin

(2021–2023)

Musikförläggarna

Magnus Bunnskog

(2023–2025)

FST

Lisa Grotherus

(2021–2023)

SKAP

Catharina Backman

(2022–2024)

FST

Harrison First

(2022–2024)

SKAP

Anna Ahnlund

(2023–2025)

SKAP

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de villkor om konstnärlig verksamhet och kvalitet som Stims styrelse fastställt. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, genus och geografisk spridning. Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt och ansökningarna är anonymiserade i första skedet av kommittéarbetet.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik.

Besked ges i november till alla som har ansökt om stipendium.

Stimstipendiet finns till för att främja ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet oavsett genre, och kan sökas av alla Stimanslutna och har delats ut sedan 1925. 
Besked om vilka som tilldelas stipendiesumman, som är på 10 000 kr, 25 000 kr eller 50 000 kronor, ges i av november till alla som ansökt. 

– Vanliga frågor och svar om Stimstipendium

– Från ansökan till Stimstipendium – så går det till när stipendiaterna utses

Tags