Stims stipendier och priser

Stims Nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt beslutar årligen om Stims stipendier och priser.

Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium. Stipendiet ansöks via ett webbformulär på Mina sidor som endast är tillgängligt under ansökningsperioden som 2018 infaller 20 augusti - 21 september. Vi önskar alla som sökt lycka till! 

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en Stipendiekommitté. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet.

Aktuell stipendiekommitté

Lisa Långbacka

(2018-2020)

SKAP extern

Pär Lindgren

(2016, 2018-2019)

FST intern

Patrik Sventelius

(2017-2019)

Musikförläggarna

Mattias Rodrick

(2018-2020)

FST extern

Magnus Frykberg

(2016-2018)

SKAP intern

Daniel Boyacioglu

suppleant Ulla-Carin Nyquist

(2018)

text

     

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de kriterier för urval som Stims styrelse fastställt: konstnärlig verksamhet och kvalitet. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man gör därför en helhetsbedömning även av de musikaliska sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

Besked ges i mitten av november till alla som har ansökt om stipendium.

[Senast uppdaterad juni 2018]

Tags