Så är Stim uppbyggt

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag.

För våra anslutna rättighetshavares räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom samarbete med motsvarande verksamheter i andra länder hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse och med cirka 90 000 anslutna låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförläggare (cirka 3000) världen över.

Stadgar

Föreningsdemokratin är viktig för Stim. För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du enligt Stims stadgar vara medlem.

Vd

Stims vd är sedan 2014 Karsten Dyhrberg Nielsen.

Övriga ledande befattningar

CFO – Jan-Christer Stoppel

COO – Mattias Wallman

General Counsel - Lisa Stålspets

Director Human Resources – Theres Annerstedt

Director of Members & Market – Peter Lindström

Director of Communications – Eleonor Otterdahl

Styrelsen

Stims styrelse ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt dels av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer FST – Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare och Musikförläggarna, dels av oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer en arbetstagarrepresentant. Styrelsens ordförande är oberoende.

Ta gärna del av instruktioner och formulär för hur nominering till styrelse, valberedning och Nämmu går till. Sista datum för nominering var 1 januari 2019. Valberedningen når du på valberedningen@stim.se.

Stims styrelse (år för omval)
Carina Brorman, ordförande (2021)
Rättighetshavarkategori: oberoende
Hans Fahlin, ledamot (2021)
Linda Portnoff, suppleant (2021)
Rättighetshavarkategori: oberoende
Hannah Gullander, ledamot (2020)
Annika Dellås, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: oberoende
Dror Feiler, ledamot (2020)
Marie Samuelsson, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: FST
Martin Jonsson Tibblin, ledamot (2021)
Jenny Hettne, suppleant (2021)
Rättighetshavarkategori: FST
Douglas Carr, ledamot (2020)
Alexandra Nilsson, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: SKAP
Alfons Karabuda, ledamot (2021)
Anders Wollbeck, suppleant (2021)
Rättighetshavarkategori: SKAP
Eric Hasselquist, ledamot (2020)
Kerstin Mangert Sturk, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: Musikförläggarna
Ledamot, plats vakant
Anette Hökengren, suppleant (2021)
Rättighetshavarkategori: Musikförläggarna
Susan Roberts, ledamot (arbetstagarrepresentant)
Eva Botmar, ledamot (arbetstagarrepresentant)
Viktor Sellgren, suppleant (arbetstagarrepresentant)
Mikael Alenmark, suppleant (arbetstagarrepresentant)
Revisorer
Håkan Reising (KPMG)
Hans Gefors
Ragnar Grippe, suppleant

Valberedning

Valberedningen är föreningsstämmans organ som lämnar förslag till tillsättning av styrelse, NäMMU, valberedning och revisorer, samt förslag till arvoden i styrelse, kommittéer och dotterbolagsstyrelser. Valberedningens förslag skickas ut till alla medlemmar med rösträtt inför ordinarie medlemsstämma.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att nominera till styrelsen, NäMMU och valberedningen.

Valberedning Nominerad av:
Monica Ekmark, ordförande oberoende
Fredrika Hörlin oberoende
Thomas Lindahl SKAP
Erik Peters FST
Nutta Hultman Musikförläggarna

Övriga bolag, stiftelser och nämnder

Paraplyorganisationer som Stim samarbetar med

  • BIEM är en förhandlingsorganisation för inspelningsrättigheter.
  • CISAC är Utföranderättssällskapens samarbetsorgan
  • GESAC representerar europeiska upphovspersoner inom bland annat musik, litteratur och bildkonst.
  • WIPO är ett FN-organ som har upphovsrätt som specialitet.