Så är Stim uppbyggt

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag.

För våra medlemmars räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom samarbete med motsvarande verksamheter i andra länder hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren. 
Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse och representerar fler än 85 000 låtskrivare, kompositörer, textförfattare och förläggare världen över.

Stadgar

Föreningsdemokratin är viktig för Stim. För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du enligt Stims stadgar vara medlem med rösträtt.

Vd

Stims vd är sedan 2014 Karsten Dyhrberg Nielsen.

Övriga ledande befattningar

CFO – Eva Jonbacker

COO – Mattias Wallman

Acting General Counsel - Wendela Hårdemark

Director Human Resources – Theres Annerstedt

Head of Members & Market – Peter Lindström

Head of PR & Communication – Eleonor Otterdahl

Styrelsen

Stims styrelse ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt dels av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer FST – Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare och Musikförläggarna, dels av oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer en arbetstagarrepresentant. Styrelsens ordförande är oberoende.

Ta gärna del av instruktioner och formulär för hur nominering till styrelse, valberedning och Nämmu går till. Kom ihåg att sista datum för nominering är 1 januari 2018. Valberedningen når du på valberedningen@stim.se.

Stims styrelse (mandatperiod, år för omval)
Carina Brorman, ordförande (2 år, 2019)
Rättighetskategori: oberoende
Hans Fahlin, ledamot (2 år, 2019)
Åsa Otterlund, suppleant (2 år, 2019)
Rättighetskategori: oberoende
Hannah Gullander, ledamot (1 år, 2018)
Annika Dellås, suppleant (1 år, 2018)
Rättighetskategori: oberoende
Dror Feiler, ledamot (1 år, 2018)
Marie Samuelsson, suppleant (1 år, 2018)
Rättighetskategori: FST
Martin Jonsson Tibblin, ledamot (2 år, 2019)
Jenny Hettne, suppleant (2 år, 2019)
Rättighetskategori: FST
Douglas Carr, ledamot (1 år, 2018)
Alexandra Nilsson, suppleant (1 år, 2018)
Rättighetskategori: SKAP
Alfons Karabuda, ledamot (2 år, 2019)
Anders Wollbeck, suppleant (2 år, 2019)
Rättighetskategori: SKAP
Eric Hasselquist, ledamot (1 år, 2018)
Åsa Enström, suppleant (1 år, 2018)
Rättighetskategori: Musikförläggarna
Elisabet Widlund, ledamot (2 år, 2019)
Anette Hökengren, suppleant (2 år, 2019)
Rättighetskategori: Musikförläggarna
Annika Falkenäng, ledamot (arbetstagarrepresentant)
Eva Botmar, suppleant (arbetstagarrepresentant)
Ylva Nordenström, suppleant (arbetstagarrepresentant)
Valberedningens ledamöter
Monica Ekmark, ordförande (1 år, 2018)
Fredrika Hörlin (1 år, 2018)
Thomas Lindahl, nominerad av SKAP (1 år, 2018)
Erik Peters, nominerad av FST (1 år, 2018)
Patrik Sventelius, nominerad av Musikförläggarna (1 år, 2018)
Kontakta valberedningen: valberedningen@stim.se
Läs separat information om hur nomineringen till styrelse, valberedning och Nämmu fungerar.
Revisorer
Anders Malmeby (KPMG)
Kettil Skarby
Fredrik Nilsson (KPMG), suppleant
Hans Gefors, suppleant
Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt
Eva Schöld, ordförande (2 år, 2019)
Maria Carlén, suppleant (2 år, 2019)
Kerstin Brunnberg, ordinarie (1 år, 2018)
Sara Norell, suppleant (1 år, 2018)
Jonas Forssell, ordinarie (2 år, 2019)
Ida Lundén, suppleant, nominerade av FST (2 år, 2019)
Håkan Glänte, ordinarie (1 år, 2018)
Lena Willemark, suppleant, nominerade av SKAP (1 år, 2018)
Mats Bernerstedt, ordinarie (2 år, 2019)
Hans Desmond, suppleant, nominerade av Musikförläggarna (2 år, 2019)

Övriga bolag och stiftelser

  • ICE ägs gemensamt med Stims brittiska och tyska motsvarigheter PRS och GEMA.
  • Svensk Musik är ett av Stim helägt bolag vars uppgift är att dokumentera och informera om upphovsrättsligt skyddad svensk musik.
  • NCB ägs av Stim och dess motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge
  • Stims promotionnämnd arbetar för den nya svenska musiken och för att ge förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet 

Paraplyorganisationer som Stim samarbetar med

  • BIEM är en förhandlingsorganisation för inspelningsrättigheter.
  • CISAC är Utföranderättssällskapens samarbetsorgan
  • GESAC representerar europeiska upphovspersoner inom bland annat musik, litteratur och bildkonst.
  • WIPO är ett FN-organ som har upphovsrätt som specialitet.