Så är Stim uppbyggt

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag.

För våra anslutna rättighetshavares räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom samarbete med motsvarande verksamheter i andra länder hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse och med fler än 86 000 anslutna låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförläggare världen över.

Stadgar

Föreningsdemokratin är viktig för Stim. För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du enligt Stims stadgar vara medlem.

Vd

Stims vd är sedan 2014 Karsten Dyhrberg Nielsen.

Övriga ledande befattningar

CFO – Jan-Christer Stoppel

COO – Mattias Wallman

General Counsel - Lisa Stålspets

Director Human Resources – Theres Annerstedt

Director of Members & Market – Peter Lindström

Director of Communications – Eleonor Otterdahl

Styrelsen

Stims styrelse ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt dels av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer FST – Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare och Musikförläggarna, dels av oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer en arbetstagarrepresentant. Styrelsens ordförande är oberoende.

Ta gärna del av instruktioner och formulär för hur nominering till styrelse, valberedning och Nämmu går till. Kom ihåg att sista datum för nominering är 1 januari 2019. Valberedningen når du på valberedningen@stim.se.

Stims styrelse (år för omval)
Carina Brorman, ordförande (2019)
Rättighetshavarkategori: oberoende
Hans Fahlin, ledamot (2019)
Åsa Otterlund, suppleant (2019)
Rättighetshavarkategori: oberoende
Hannah Gullander, ledamot (2020)
Annika Dellås, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: oberoende
Dror Feiler, ledamot (2020)
Marie Samuelsson, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: FST
Martin Jonsson Tibblin, ledamot (2019)
Jenny Hettne, suppleant (2019)
Rättighetshavarkategori: FST
Douglas Carr, ledamot (2020)
Alexandra Nilsson, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: SKAP
Alfons Karabuda, ledamot (2019)
Anders Wollbeck, suppleant (2019)
Rättighetshavarkategori: SKAP
Eric Hasselquist, ledamot (2020)
Åsa Enström, suppleant (2020)
Rättighetshavarkategori: Musikförläggarna
Elisabet Widlund Fornelius, ledamot (2019)
Anette Hökengren, suppleant (2019)
Rättighetshavarkategori: Musikförläggarna
Annika Falkenäng, ledamot (arbetstagarrepresentant)
Eva Botmar, ledamot (arbetstagarrepresentant)
Susan Roberts, suppleant (arbetstagarrepresentant)
Viktor Sellgren, suppleant (arbetstagarrepresentant)
Revisorer
Anders Malmeby (KPMG)
Kettil Skarby
Fredrik Nilsson (KPMG), suppleant
Hans Gefors, suppleant

Övriga bolag, stiftelser och nämnder

Paraplyorganisationer som Stim samarbetar med

  • BIEM är en förhandlingsorganisation för inspelningsrättigheter.
  • CISAC är Utföranderättssällskapens samarbetsorgan
  • GESAC representerar europeiska upphovspersoner inom bland annat musik, litteratur och bildkonst.
  • WIPO är ett FN-organ som har upphovsrätt som specialitet.