Nyhet22 september 2020
Ansökningen till Stims stipendier stängde i fredags och aldrig förr har så många låtskrivare och kompositörer sökt. Hela 3 303 ansökningar har kommit in i år vilket är en 49 procentig ökning jämfört med i fjol då vi hade 2 216 ansökningar. 1 412 av de ansökande sökte stipendiet för första gången.

Ansökningarna kommer från en bred skara musikskapare, från 15 år ända upp till 88 år, inom en lång rad olika genrer.

– Att fler har sökt i år beror nog på att situationen just nu är svår, och att vi går ut med extrastipendier. Genom detta vill vi uppmuntra till fortsatt musikskapande. Säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.

Stim har sedan i våras tagit en rad olika initiativ för att mildra krisen. Vi har förstärkt stipendierna så att ytterligare ca 300 anslutna kan få stipendium i år. Den totala stipendiepotten för 2020 utökas med nästan 3 miljoner kronor till ett sammanlagt värde om knappt 7 miljoner kronor. I vanliga fall delar Stim ut stipendier till ett totalt värde om cirka 4 miljoner kronor årligen.

Fakta om processen
Nu startar det stora arbetet för kommittén och alla inskickade ansökningar, som innehåller egna valda verk om minst femton minuter musik, kommer att bedömas utifrån de villkor om konstnärlig verksamhet och kvalitet som Stims styrelse fastställt. Ansökningarna bedöms av en stipendiekommitté som består av sex representanter med olika kunskapsområden inom musik- och textgenrer från Skap, FST och Musikförläggarna samt en textbedömare.

Kommitténs arbete är uppdelat i två delar. Den första delen är anonym, d.v.s. kommittén ser inte den sökandes namn, och uppdraget är att ta fram de ansökningar som kvalificerar sig till nästa steg i bedömningen. I den andra delen av bedömningen ser kommittén samtliga uppgifter i ansökningarna och de lyssnar tillsammans igenom de verk som bifogats ansökningarna. Huvudkriteriet för kommitténs bedömning är konstnärlig kvalitet samt att så långt som möjligt sträva efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön, representation och verksamhetsort. Det är kompositionen som bedöms, inte sättet som den är producerad på.

Det är många begåvade upphovspersoner som söker stipendium varje år och det är en stor utmaning för kommittén att ta fram sitt förslag som presenteras för Stims styrelse för godkännande. 

Besked ges i slutet av november.

Vi önskar alla som sökt ett stort lycka till!

Om stipendiet:
Stimstipendiet har funnit sedan 1925. Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. 

Besked om vilka som tilldelas stipendiesumman, som är på 25 000 kr eller 50 000 kronor, ges senast i november till alla som ansökt. 

Stim har i år (2020) förstärkt vår ordinarie stipendiepott så att ytterligare 300 anslutna kan få 10 000 kronor vardera i extrastipendium med anledning av covid 19-pandemin. Dessa stipendier är frivilliga att söka och bedöms på samma kriterier som de ordinarie stipendierna och delas ut för att mildra krisens effekter.

Stipendiekommitén av:
Alina Devecerski (2019-2021) SKAP
Frida Hyvönen (2020) SKAP
Lisa Långbacka (2018-2020) SKAP
Pär Lindgren (2020-2022) FST
Mattias Rodrick (2018-2020) FST
Patrik Sventelius (2020) Musikförläggarna

Tags