Vi gör flera utbetalningar under året med lite olika innehåll vid varje tillfälle. Varje kvartal gör vi större utbetalningar där stora musikområden såsom livemusik, bakgrundsmusik, radio och tv ingår.

För musik som spelas digitalt via exemplvis streaming gör vi ofta särskilda utbetalningar, som infaller utanför de större utbetalningstillfällena.

För en komplett översikt av årets utbetalningar går du till Stims årsplanering. Du kan också gå vidare till Stims utbetalningskalender för att se översikten utfrån våra olika musikområden.