MiM-licens – en smidig lösning för skolor

Om din skola eller din kommun har tecknat en så kallad MiM-licens (Musik i Media) med Stim, så har skolan ett musiktillstånd som täcker ljud- och bildproduktion, musik på webben, lagring av musik på servrar med mera.

Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter för musikanvändningen i skolan. Många skolor har funnit nya vägar att använda musik, både i och utanför klassrummet. Exemplen är många: man spelar in cd-skivor från skolkonserten som sedan kopieras till elever och lärare, musikexempel och filmer lagras på skolans datorer, eleverna gör film, radio- eller tv-program med musikinslag.

Tidigare har varje enskild lärare eller elev varit tvungen att ansöka om tillstånd varje gång man velat använda musik på det här sättet. Detta har ofta varit krångligt. Bland annat på grund av att man har varit tvungen att vända sig både till Stim/NCB och till de skivbolag som äger rättigheterna till inspelningarna man velat använda.

Men med en MiM-licens har skolan ett tillstånd som täcker alla rättigheter som Stim/NCB respektive Ifpi/Sami representerar vad gäller intern kopiering och streaming. Det betyder att lärare och elever får använda kommersiellt utgiven musik i ljud- och bildproduktion, på skolans webbplats och att man kan lagra den digitalt på skolans datorer.

MiM-licensen kan tecknas antingen av kommunen och omfattar då alla kommunala skolor eller av enskilda skolor. Om du är osäker på om din skola har en MiM-licens, kontrollera det med skolledningen.

Detta ingår i MiM-licensen

Med en MiM-licens har skolans elever och personal rätt att använda utgiven musik (utifrån lagliga original) i skolans interna verksamhet. Med en MiM-licens har elever och personal tillstånd att:

  • lägga musik till bild- och filmproduktioner
  • spela in skolkonserter eller liknande och kopiera dessa till elever, lärare och målsmän (men för upplagor över 35 exemplar behövs ett särskilt tillstånd)
  • använda musik i skolans interna radio- och tv-sändningar (gäller även webbradio och webb-tv på skolans webbplats) för internt bruk
  • lagra egna produktioner med musik på skolans datorer 
  • sprida lärarnas och elevernas egna ljud- och bildproduktioner genom nedladdning eller streaming via skolans webbplats
  • lägga ut musik på den egna webbplatsen för internt bruk

MiM-licensen gäller endast för de rättigheter som Stim/NCB och Ifpi/Sami representerar. Vad gäller andra tillstånd, till exempel för not- och textkopiering, musikdramatik (uppsättningar av musikaler med mera) och kopiering av tv-program, är det sannolikt att skolan eller kommunen redan har avtal, men kontrollera det för säkerhets skull.

För framföranden till allmänheten krävs separat licens. Läs mer om vad som ingår i Sveriges Kommuner och Regioners avtal med Stim här. 

Frågor och svar

Får min skolklass sälja en cd som de gjort?

I så fall behöver ni skaffa en licens från NCB. En MiM-licens täcker inte cd- eller dvd-utgåvor som görs för försäljning. Om eleverna gjort låtarna (musik och text) själva och inte är med i Stim så går det förstås utmärkt att sälja skivan utan inblandning från Stim eller NCB.

Får vår skolklass lägga ut en video från Youtube på skolans webb?

Ja. 

Vår klass har haft en konsert som vi spelat in. Får vi lägga inspelningen på cd/dvd och dela ut till eleverna?

Ja, om skolan har en MiM-licens så får ni göra 35 exemplar av skivan. Om ni inte har en MiM-licens, eller om ni vill göra fler exemplar, måste ni ansöka om tillstånd. Mer information om NCB och skivutgivning finns här. Om eleverna gjort låtarna (musik och text) själva så går det förstås utmärkt att sälja skivan utan inblandning från Stim eller NCB.  

Jag är musiklärare och vill använda musikexempel från Youtube. Är det tillåtet?

Ja, så länge förlagan på Youtube är laglig kan du göra det.

Vi spelar musik i korridorerna på vår skola. Kan vi använda Spotify för det?

Nej. Enligt Spotifys användarvillkor får tjänsten bara användas för privat, ickekommersiellt bruk. Kontakta en musikleverantör som erbjuder strömningstjänster av licensierad musik för företag och skolor. Det finns många, ett urval är Soundtrack Your Brand, Music In Brands, Baked, Efterklang m fl. 

Hur får vi tillstånd till att använda musik i skolans webbradiosändningar?

Om skolan har en MiM-licens så ingår tillstånd att använda musik i interna radio- och tv-sändningar. Om skolan inte har någon MiM-licens kan ni enkelt skaffa rätt licens i Stims shop.

Jag är lärare och har gjort en powerpointpresentation. Kan jag använda en låt jag köpt och använda i presentationen?

Ja, om skolan har en MiM-licens får du det. 

Är inte all musikanvändning i skolan fri?

Nej. Enligt upphovsrättslagen får musik framföras i undervisningen. Lagen tillåter även lärare och elever att i undervisningssyfte göra inspelningar av sina egna liveframträdanden – men inte att mångfaldiga (kopiera) dem och sprida dem vidare. För andra typer av musikanvändning behöver skolan, läraren eller eleven tillstånd. Det gäller till exempel framställning av cd-skivor, offentliga konserter, bakgrundsmusik i korridorer och uppehållsrum, musikläggning till film- eller bildproduktioner och publicering av musik via webbplatser. Om skolan har en MiM-licens omfattar den delar av detta. Annars skaffar du en licens enkelt i Stims shop

Får jag som lärare lagra mina musikexempel på skolans dator eller server?

Om skolan har en MiM-licens så får du det.

Vi går på en medieutbildning och har gjort en film. Får vi ta en låt vi köpt och lägga in i filmen?

Ja, om skolan har en MiM-licens ingår det. I annat fall måste ni skaffa licens i shoppen. Läs mer om synkronisering.