Nyhet10 juli 2018
Stim går nu in i det internationella jämställdhetsinitiativet Keychange, som bland annat uppmuntrar festivaler att arbeta för att uppnå en jämställd musikscen. Över hundra festivaler globalt har redan skrivit på en försäkran om att programlägga jämställt inom fyra år.

Syftet med Keychange är att förändra framtidens musikbransch och skapa ett starkt internationellt nätverk av kvinnliga musikskapare, innovatörer och framtida nyckelpersoner för att snabbare driva på denna förändring. Totalt är 60 artister och nyckelpersoner utvalda att delta i projektet. Från Sverige deltar artisterna och musikskaparna; IMAN, VAZ, PALE HONEY, GNUCCI och TMRW*. 

- Musikbranschen är på många sätt en manlig värld. Av våra drygt 86 000 anslutna musikskapare är knappt 20 procent kvinnor. Stim har en viktig roll i att forma framtidens musikbransch, både genom vårt musikfrämjande uppdrag men också genom att samarbeta med andra organisationer och aktörer. I Keychange ser vi en möjlighet att bidra till förändring, säger Lina Heyman, Head of Rightsholder Relations på Stim.

De utvalda musikskaparna i Keychange får i projektet möjlighet att framträda på de deltagande festivalerna. Under två år kommer också musikskaparna och kreatörerna att mötas i olika former och delta i workshops och kreativa labb. Plattformarna utgörs i första hand av de deltagande festivalerna, däribland Way Out West i Göteborg.

- Vi är otroligt glada att Way Out West är en del av initiativet. De är en central aktör som går  i bräschen för en viktig fråga, säger Lina.

Under Way Out West spelar sex Keychange-deltagare,  bland annat; Pale Honey från Sverige, Hildur från Island och Violet Skies från UK. På festivalen kommer Keychange även att leda ett antal aktiviteter bland annat en samtalspanel med temat: ”Barriers to equality and how to overcome them”. Samtalspanelen är öppen för festivalpubliken.

Keychange leds av brittiska upphovsrättsorganisationen PRS for Music Foundation och drivs i Sverige av Musikcentrum Sweden. Och nu är alltså även Stim en del av det Europeiska samarbetet för en mer jämställd musikbransch.

- Om vi ska få till en förändring i branschen är just den här typen av samarbetsinitiativ så viktiga. I Keychange samordnar sig branschen och jobbar mot tydliga, konkreta mål. För oss känns det självklart att vara en del av detta, säger Lina Heyman.

Så här fungerar Keychange

30 musikskapare och 30 nyckelpersoner från de deltagande länderna valdes ut efter en urvalprocess. De utvalda är några av de mest lovande unga talangerna inom musikskapande och företagande i musikbranschen.

Under 2018 programläggs de deltagande musikskaparna på de festivaler som är med i Keychange. Alla deltagare i Keychange ingår även i ett nätverk och deltar i samarbeten, workshops, mötesserier och ett program med kreativa labb på de sju internationella festivalerna, däribland Way Out West i Göteborg.

Till projekten är också en innovationsfond knuten där deltagare i Keychange kan söka medel till samarbeten eller utvecklande av nya affärsmodeller.

Programmet avslutas genom att Keychange presenterar ett manifest för hur EU kan arbeta för ökad jämställdhet på musikscenen i Europaparlamentet.

Kontaktperson Keychange Sverige:
Ragnar Berthling, 070 - 413 97 09, ragnar@musikcentrum.se

Kontaktperson Stim:
Tina Arvidsson, 072-369 16 26, tina.arvidsson@stim.se