Här kan du gå med i Stim!

Alla som skrivit en låt som spelats offentligt eller blivit utgiven kan gå med i Stim. Om du skrivit kontrakt med ett musikförlag, men din musik ännu inte spelats offentligt, kan du också gå med i Stim. Ansök idag!
Ansökan om anslutning
Ange kontonummer nedan.

Det här innebär anslutningen

Du som är upphovsperson till musikaliska verk, med eller utan text, eller ett musikförlag eller annan rättighetshavare som har rätt till del av rättighetsintäkter när musik spelas har rätt att upplåta dina rättigheter till Stim för förvaltning. Det gör du genom att lämna ett så kallat förvaltningsuppdrag till Stim, bli ”ansluten”. Som utgångspunkt kan Stim vägra att åta sig ett förvaltningsuppdrag endast om det finns godtagbara skäl. Det är gratis att gå med i Stim, och anslutningen innebär att vi ser till att du som är musikskapare eller ett musikförlag eller annan rättighetshavare som har rätt till del av rättighetsintäkter när musik spelas, får betalt när musiken tillgängliggörs för allmänheten eller ges ut på cd/dvd eller motsvarande. Stim skyddar däremot inte din musik mot plagiering eller stöld. Så här går det till.

Hur går anslutningen till?

Genom att fylla i webbformuläret samt underteckna och skicka in det Anslutningsunderlag som finns att skriva ut i anslutning till webbformuläret, fullföljs anslutningen till Stim. Vill du istället att Stim ska skriva ut Anslutningsunderlaget skickas detta med posten. När du har fyllt i Anslutningsunderlaget ska det signeras och skickas till: Stim, Anslutning, Box 17092, 104 62 Stockholm. I och med anslutningen ger du ditt uttryckliga medgivande till Stim att förvalta dina rättigheter på sådant sätt och enligt de villkor som framgår av ”Allmänna villkor för anslutning till Stim”.

När vi mottagit det underskrivna Anslutningsunderlaget och anslutningen är klar får du en bekräftelse till den e-postadress du har uppgivit. Brevet innehåller bland annat ditt IPI-nummer samt lösenord till Mina sidor (Stims webbtjänster). Du kan då börja anmäla låtar/verk, rapportera livespelningar och senare även se hur mycket Stimpengar som betalas ut.

Rätt att begränsa, utöka eller säga upp förvaltningsuppdraget

Om du i ett senare skede vill begränsa eller utöka det förvaltningsuppdrag du har lämnat till Stim skriver du ut ett nytt Anslutningsunderlag och skickar in detta till Stim. Du har även rätt att säga upp förvaltningsuppdraget helt. Om du vill säga upp ditt förvaltningsuppdrag i sin helhet ska du kontakta Stims serviceavdelning.

Rätt att ge tillstånd till viss användning

Parallellt med Stims förvaltningsuppdrag har du rätt att själv ge tillstånd till viss användning av dina musikaliska verk om sådan användning sker utan förvärvssyfte. Om du vill lämna ett sådant tillstånd behöver du senast 10 dagar innan verket ska användas informera Stim om den planerade användningen och till vem tillstånd har givits.

Avdrag från rättighetsintäkter

Av de intäkter från framförd musik som Stim samlar in varje år går en viss andel till Stims administrativa kostnader, s.k. förvaltningsavgifter. Avdrag görs även för att bekosta tjänster som tillhandahålls för kulturella ändamål såsom att främja musik och upphovsmännens musikskapande eller i utbildningssyfte. Mer om vilka avdrag som görs kan du läsa i Stims stadgar. Du kan även hitta information om Stims avdrag i Stims årsredovisning.