Nyhet12 maj 2022
Videoplattformen TikTok är ett globalt fenomen där musiken är en bärande pelare. Efter långa förhandlingar får nu Stims låtskrivare och förlag äntligen de första TikTok-pengarna.

Stim har under lång tid jobbat för att musikskaparna ska få ersättning för den enorma mängden musik som används i TikTok. Efter flera års arbete för att knyta ihop ett avtal kan TikTok-ersättning för första gången nu betalas ut till rättighetshavarna.

– TikTok är en fantastisk tjänst som blivit så populär just tack vare musiken. Därför är det självklart att musikskaparna ska få del av vinsten som TikTok gör. Vårt avtal visar på musikens kraft och lyfter betydelsen av Stims uppdrag – att förhandla fram bra licensdealar med alla plattformar som sprider musik, så att låtskrivare och förlag får betalt för sitt arbete och kan fortsätta skapa, säger Stims vd Casper Bjørner.

Stim är ett av de första upphovsrättssällskapen i världen som kan betala ut ersättning från TikTok. Avtalet är tecknat genom Stims licenshubb ICE och är en del av Stims slagkraftiga direktlicensiering. Genom att samla rättigheter från flera olika rättighetshavarorganisationer i ICE så skapas skalfördelar, från förhandlingsarbetet hela vägen till utbetalning till musikskapare och förlag.