Nyhet28 maj 2021
Den 26 maj höll Stim sin årsstämma som för andra året i rad genomfördes huvudsakligen digitalt. 2020 var ett år då pandemin ställde hela samhället på ända och lamslog i princip hela kultursektorn. Ett mörkt år för musiken – men det fanns också ljusglimtar.

Stämman genomfördes efter ett år av stora intäktsbortfall på grund av den rådande pandemin. Stims intäkter minskade bl.a. med 67 procent för livemusiken och 22 procent för bakgrundsområdet. Stims utbetalningar till rättighetshavare ökade trots detta från året innan och uppgick till omkring 2 miljarder kronor under 2020, bland annat ett resultat av arbetet med att förbättra effektiviteten i utbetalningsprocessen. 

Stims främsta fokus under året har varit att lindra pandemins värsta effekter för musikskaparna – och att betala ut royalties så snabbt och säkert som möjligt. Stim lanserade också möjligheten till förskottsbetalning och betalade under året ut nästan 20 miljoner i förskott till sina anslutna. Utöver det delades 3 miljoner ut i form av extrastipendier på grund av pandemin.

Nya digitala tjänster och rekordökning av medlemmar

Under ett år som präglats starkt av kris fanns också ljusglimtar. Stim fortsatte arbetet med att utveckla sina digitala tjänster genom att bland annat lansera en helt ny och världsunik mobilapp där musikskapare kan få alla sina utbetalningar samlade i en tydlig översikt – med möjlighet att analysera data på detaljnivå.

Det lanserades också en ny webbshop som gör det enkelt och smidigt för kunder att skaffa licens för sin musikanvändning.

Antalet låtskrivare, kompositörer och musikförlag fortsätte att öka under året och landade på över 95 000, vilket är fler än någonsin i Stims snart 100-åriga historia. Dessutom skedde en rekordartad ökning av antalet medlemmar med rösträtt med över 10 procent från året innan. De nya medlemmarna utgjorde även cirka en tiondel av deltagarna på stämman.

Musikalisk mångfald och beslut om Stimsfären

Den digitala stämman inleddes i år med webbinariet Musikalisk mångfald för Stim – som ett led i arbetet kring att utveckla den musikfrämjande verksamheten. Panelsamtalet som kretsade kring frågeställningen ”vad är musikalisk mångfald för Stim?” leddes av författaren Qaisar Mahmood tillsammans med representanter från rättighetshavarföreningarna; Ayesha Quraishi (SKAP), Erik Peters (FST) och Gunnar Helgesson (Musikförläggarna).

Under stämman redogjorde också Stims ordförande Carina Brorman för hur Stim arbetat vidare med att utveckla den musikfrämjande verksamheten. Ett arbete som bedrivits ända sedan 1925 och som syftar till att främja musikalisk mångfald och upphovsrätt.

För att få största möjliga effekt av rättighetshavarnas pengar har Stim under året arbetat för en tydligare strategi, kommunikation och prioriteringar av medlen och en ökad samverkan mellan aktörerna inom Stims sfär.

Som ett led i detta togs ett nyckelbeslut om en definition av den så kallade Stimsfären och vilka som ingår i den. Ett tätare samarbete mellan Stim och rättighetshavarföreningarna FST, Skap och Musikförläggarna blir en viktig grund för utvecklingen framåt.

Både webbinariet och stämman sändes i år direkt från Stim Music Room – ett initiativ som också vann pris under 2020 för Årets tjänstedesign i Design S – Swedish Design Awards. Glädjande nog har den omtyckta mötesplatsen med bl.a. fullutrustad musikstudio kunnat hållas öppen för de anslutna under större delen av 2020 trots pandemin.

Denna årstämma var också den sista för Stims vd Karsten Dyrhberg Nielsen som nu lämnar sitt uppdrag efter sju år på Stim. Under rekryteringsprocessen kliver Peter Lindström, Director Members & Markets, in som tillförordnad vd och Jan-Christer Stoppel, CFO, som vice vd. 

Vill du också vara med och påverka? Bli medlem här.

Stims årssredovisning och insynsrapport 2020
Förslag till styrelse inför stämman 2021

Vill du ta del av protokollet från stämman? Mejla [email protected] så skickar vi dig protokollet när det är färdigställt.