Förslag till styrelse, valberedning och NäMMU inför stämman 2021

Med kallelsen till stämman följer Stims valberednings förslag till beslut om ledamöter och suppleanter till Stims styrelse och Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU), ledamöter till Stims valberedning samt föreningsrevisor och revisorssuppleant. Här nedan presenteras de nominerade kort.

Styrelse

Carina Brorman (oberoende), ordförande, 2 år
VD och grundare CB Consulting AB, tidigare vVD Malmö Opera, enhetschef SVT Syd, kommunikationsdirektör E.ON Nordic och Saab Group AB. Styrelseuppdrag som ordf. Orionteatern AB, ordf. Skåne Stadsmission, styrelseledamot i Svenska Filminstitutet och Konsthall Tornedalen.

Martin Jonsson Tibblin (aktivt verksam i FST), ordinarie ledamot, 2 år
FST:s ordförande sedan 2017, innan dess verksam ett flertal år som operativ chef på Deluxe Music i Stockholm. Styrelseuppdrag för STIM och ICE Licensing Ltd. i London samt för Stiftelsen Saltö.

Alfons Karabuda (aktivt verksam i SKAP), ordinarie ledamot, 2 år
Kompositör, i första hand av film/TV- och teatermusik. Förtroendevald ordförande för SKAP, UNESCO grundade International Music Council, samt också för paraplyorganisationen ECSA som innefattar SKAP- och FST-föreningarna i Europa. Lång erfarenhet av styrelsearbetet i Stim och ledde även under del av 2014 Stim som tillförordnad VD. Ledamot i KMH, Musiksverige (ordförande 2020/21), Klys och ordförande i Polar Music Prize Prisnämnd. FN-expert inom upphovsrätt och regeringens sakkunnige i utredningen Återstart för kulturen. Stort nätverk bland den kollektiva förvaltningens aktörer, såväl nationellt som internationellt.

Anette Hökengren (aktivt verksam i Musikförläggarna), ordinarie ledamot, 2 år
General Manager på Sony Music Publishing Scandinavia AB. Vice ordförande i Musikförläggarna och styrelseledamot i Fem Fingrar Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Sony Music Publishing Scandinavia AB.

Hans Fahlin (oberoende), ordinarie ledamot, 2 år
Oberoende styrelseledamot i Stims styrelse sedan 2016. Kapitalförvaltningschef i Andra AP-fonden, AP2. Tidigare Managing Director på ABN AMRO Asset Management och VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning. Styrelseordförande i The Institute for Quantitative Research Europe. Tidigare ledamot av Polarstiftelsens placeringsutskott.

Johan Blixt (aktivt verksam i FST), förste suppleant, 2 år
Kompositör, ljuddesigner och ljudtekniker som jobbar med egna projekt och på teater. Ledamot i FST:s Styrelse och Ordförande för Samtida Musik sedan 2018. Tidigare aktiv inom Sound of Stockholms programgrupp, Kungl. Musikhögskolans Studentkår, Stockholms studentkårers centralorganisation och KMH:s styrelse.

Anders Wollbeck (aktivt verksam i SKAP), förste suppleant, 2 år
Låtskrivare och producent från Stockholm. Har arbetat inom en rad olika genrer som pop, klubb, rock, metal, filmmusik, k-pop och elektronica och har skrivit och producerat en rad internationella hits. Bakgrund inom IT, marknadsföring och kommunikation och drev egen reklambyrå under många år. Medgrundare av skivbolaget Stockholm Records. Styrelseuppdrag inom SKAP, Stim, Export Music Sweden (ordförande), ELRC/ICE och UniSong.

Lars Karlsson (aktivt verksam i Musikförläggarna), förste suppleant, 2 år
VD på Warner Chappell Music Scandinavia (inkluderar VD-rollen för WCM:s separata bolag i Norge, Danmark och Finland) sedan 2007, samt VD för Warner Chappell Germany (inkluderar VD-rollen för WCM:s separata bolag i Österrike och Schweiz) sedan 2011. Styrelseledamot i Musikförläggarna. Tidigare styrelseledamot i NCB och ICMP.

Ylva Fred (aktivt verksam i FST), andre suppleant, 1 år (fyllnadsval)
Frilansande tonsättare inom modern konstmusik, verksam i Sverige och internationellt. Bakgrund som stråkmusiker och vokalist, och utbildad i komposition vid Gotlands Tonsättarskola och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Tidigare styrelseengagemang i The Great Learning Orchestra och KVAST, för närvarande styrelsemedlem i konsertföreningen Samtida Musik.

Valberedning

Elisabeth Kreivi (oberoende), 1 år
Driver sedan 30 år tillbaka konsultföretag inom management, ekonomi och skatterådgivning. Ett flertal av klienterna genom åren är verksamma inom musikbranschen, bl.a. SKAP, STIM, Polar Music Prize och Swedish Music Hall of Fame. Uppdragen för STIM har varit att stärka ekonomiavdelningen vid bildandet av bolagen ICE och CEE och att bistå Stims valberedning i deras arvodesarbete.

Jan Sandred (oberoende), 1 år
Programledare och områdesansvarig för konst- och kulturföretag på Vinnova. Gästforskare inom media vid Stanford University i USA. Expert inom “Culture, Creativity and Inclusive Society” i Horizon Europe och genomförandearbetet med DSM-direktivet i Sverige. Aktiv sedan mitten på 1980-talet inom domkyrkomusiken i Uppsala och Körcentrum Uppsala Universitet.

Erik Peters (nominerad av FST), 1 år
Frilansar som tonsättare och undervisar i komposition på Gotlands Tonsättarskola. Tidigare vice ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare och ledamot i Stims styrelse, med god kännedom om den kompetens som behövs i Stims olika organ.

Elise Einarsdotter (nominerad av SKAP), 1 år
Pianist och kompositör, med gränsöverskridande uppdrag inom jazz, klassisk, folk, teater- och körmusik. Mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag (bland annat SKAP: 2007–2020, STIM: 2008–2016, Svensk Musik: 2014–2021).

Rebecca Edwards (nominerad av Musikförläggarna), 1 år
Sammankallande i Musikförläggarnas valberedning. Över 20 års erfarenhet av förlagsbranschens olika arbetsområden. Head of Film & TV Licensing på Universal Music Publishing Nordic samt representant i NCB:s arbetsgrupp för Licensiering och Immaterialrätt.

Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU)

Jonas Forssell (nominerad av FST), ordinarie ledamot, 2 år
Tonsättare och teatermusiker. Har varit medlem i såväl FST:s som STIM:s styrelser, verkat som operachef i Sverige och Danmark samt i många nämnder och styrelser i musiklivet.

Mats Bernerstedt (nominerad av Musikförläggarna), ordinarie ledamot, 2 år
Ordförande i Gehrmans Musikförlag. Konsult och utredare kring organisation, styrning och ledning, främst inom civilsamhället och bidragsfinansierad verksamhet. Tidigare förbundschef för Sensus studieförbund med stor verksamhet inom kör, kyrkomusik, pop och rock. Medverkat till bildandet av Kulturens Bildningsverksamhet. Tidigare ordförande för Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos), Tankesmedjan Sektor3, Ledarinstitutet AB och Föreningen för folkbildningsforskning.

Eva Schöld (oberoende), ordinarie ledamot, 2 år
Konsult inom kulturområdet med flera styrelseuppdrag i kulturorganisationer, bland annat som ordförande för Stockholms internationella Jazzfestival och Fasching AB. Tidigare ordförande i bland annat Folkoperan AB. Bakgrund som kulturdirektör i Stockholms stad m.m.

Ida Lundén (nominerad av FST), suppleant, 2 år
Tonsättare och musiker inom framför allt kammarmusik och elektronisk musik. Tidigare ledamot av Föreningen Svenska Tonsättares styrelse samt suppleant i STIM:s styrelse. Tidigare ledamot av Konstnärsnämndens styrelse samt ordförande för arbetsgruppen för musik.

Hans Desmond (nominerad av Musikförläggarna), suppleant, 2 år
Senior Advisor Cosmos Music Publishing, styrelseordförande Notfabriken AB. Tidigare CEO på Warner Chappell Music Scandinavia och Scandinavian Songs AB. Tidigare även Board Director First State Media Fund Jersey och styrelseledamot i Musikförläggarna.

Kjell Holmstrand (oberoende), suppleant, 2 år
Projektledare privatkopieringsersättning på Copyswede. Tidigare Head of Corporate Affairs på Stim, kommunikationschef på SKAP och Copyswede, samt kommunikationsansvarig i nätverket Kulturskaparna. Bakgrund som PR- och kommunikationsspecialist inom försäkring, broadcasting, Stockholms stad och egna firman KnowRelations AB. Har också haft uppdrag som teaterproducent, översättare och redaktör. Fil. Mag. Administrativt stöd till NäMMU 2017–2018 och suppleant till ordföranden 2020–2021.

Föreningsrevisor och revisorssuppleant

Ragnar Grippe, föreningsrevisor, 1 år
Kompositör med erfarenhet från dans, film, instrumental och elektronisk musik. Tidigare ordförande för STIM:s stipendiekommitté och valberedningen i SKAP. Tidigare representant för SKAP/FST i FFACE samt för Musikförläggarna i Internationella förläggarföreningen. Lång erfarenhet av upphovsrättsfrågor samt musikbranschens villkor och utmaningar.

Hans Gefors, suppleant till föreningsrevisor, 1 år
Verksam som tonsättare av främst av opera och vokalverk. Professor emeritus i komposition vid Musikhögskolan i Malmö. Doktor och docent i konstnärlig forskning på musikdramaturgi vid Lunds universitet. Tidigare ledamot i FST:s, STIM:s, Kulturrådets och KMA:s styrelser.