Nyhet1 juni 2020
Den 26 maj höll Stim sin årliga stämma som med anledning av Covid-19 genomfördes digitalt. 2019 blev ett rekordår vad gäller både antalet anslutna och intäkter, en fast grund att stå på i en tid då många musikskapare drabbas hårt i skuggan av den globala pandemin.

Ännu ett rekordår för Stim, kunde medlemmarna konstatera på årsstämman. Antalet låtskrivare, kompositörer och musikförlag fortsätter att öka och 2019 var antalet anslutna över 92 000, vilket är fler än någonsin i Stims snart 100-åriga historia. 

Stims utbetalningar till rättighetshavare uppgick under året till omkring 1,8 miljarder kronor – en ökning med drygt 200 miljoner kronor jämfört med året före. Den största delen (38 procent) av årets närmare 2,4 miljarder kronor i intäkter kom från online-området följt av TV (21 procent) och radio (14 procent).

Stark tillväxt och framgång för upphovsrätten

Rekordintäkter och en 15-procentig tillväxt visar att svenskskapad musik fortfarande står sig mycket stark internationellt. Att kostnaderna inte ökat i samma takt som intäkterna under 2019 samt att man kunnat möjliggöra utbetalning av tidigare reserverade pengar under 2020 betyder att Stim, trots effekterna av viruset, kommer kunna betala ut mer pengar till sina anslutna än någonsin tidigare under det kommande året.

Beslutet om ett nytt copyright-direktiv 2019 är också en viktig milstolpe för upphovsrätten och musikskapares framtida möjligheter att få betalt för sitt arbete.

– Det är fantastiskt roligt att allt fler musikskapare ger oss förtroendet att förvalta deras ekonomiska rättigheter. 2019 blev ett viktigt år för våra anslutna i och med att EU:s nya upphovsrättsdirektiv godkändes samtidigt som vi med årets rekordintäkter såg den positiva effekten av alla våra nya avtal med de digitala musiktjänsterna, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Som ett led i att ständigt utveckla våra tjänster och service genomförde Stim flera satsningar under året. Det nya Stim Music Room – som anslutna kan använda för att skapa ny musik och bredda sina kontaktnät – slog upp portarna och var under 2019 i princip fullbokat dagligen. 

Stim Music Room har även blivit en naturlig kontaktyta mellan Stims organisation och de stimanslutna, där man har kunnat ställa frågor och få support direkt på plats av personalen.

Ökad transparens och spårbarhet

Under 2019 gav det sedan flera år tillbaka intensiva arbetet med spårbarhet och transparens resultat. Ett strategiskt initiativ som förenklat handlar om att synliggöra pengarnas väg genom Stim. Inom ramen för detta har den mindre del gamla medel som inte kunnat betalas ut – kallat ofördelbara medel – nu fått en lösning som gynnar hela stimkollektivet. Detta genom att de tillförs Stims breda kulturella verksamhet, som syftar till att utveckla hela musiklivet. Det har också etablerats nya system och rutiner för att minska mängden ofördelbara pengar i framtiden.

Utveckling av föreningsdemokratin

En modernisering och utveckling av demokratin inom föreningen var också ett tydligt tema under årsstämman med bland annat fokus på förnyelse av styrelsens arbetssätt och nomineringsprocesser. 

För att lägga grund för större dynamik i styrelsen och öppna upp för fler nomineringar togs beslut om att valberedningen måste lämna en särskild motivering i det fall de föreslår en kandidat till styrelsen som redan suttit i styrelsen i fyra mandatperioder. Det beslutades också om en förlängning av nomineringsmöjligheten från första januari till sista mars. Valberedningen riktade en tydlig uppmaning till medlemmarna att nominera fler till styrelsen, NäMMU och valberedning inför nästa årsstämma.

Stämman fick också en redogörelse för hur styrelsen kommer att arbeta vidare med en ny uppförandekod kring hur vi alla inom Stim ska förhålla oss till varandra, för att upprätthålla ett samarbete byggt på vår gemensamma värdegrund.

Vill du också vara med och påverka? Bli medlem här.

Stims årssredovisning och insynsrapport 2019
Förslag till styrelse inför stämman 2020

Vill du ta del av protokollet från stämman? Mejla stamma@stim.se så skickar vi dig protokollet när det är färdigställt.

Tags