Nyhet25 maj 2018
På Stims årsstämma på Rival i Stockholm igår kunde medlemmarna glädjas åt nya rekordsiffror för Stim och svenskt musikskapande. De fick också ta del av hur Stim ökar insynen i verksamheten och höra om de utmaningar – men också möjligheter – som Stim står inför.

Vid Stims årsstämma igår eftermiddag, torsdag 24 maj, kunde medlemmarna konstatera att 2017 blev ännu ett rekordår för Stim. Under året nådde intäkterna för första gången över 2 miljarder kronor och antalet verk som ersattes var 1,8 miljoner – också det fler än någonsin förr.

– Det är glädjande att se tillbaka på ett ytterligare ett rekordår för svenska musikskapare. Intresset för musiken ökar och Stim har framgångsrikt anpassat sig till den digitala marknaden, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, Stims vd.

Antalet verk som Stim fördelar pengar till ökar stadigt i takt med att den digitala marknaden växer. Det är också på onlineområdet den största intäktsökningen skett – hela 22 procent. Det innebär att intäkterna inom online under 2017 uppgick till 429 miljoner kronor. Idag kommer en tredjedel av de Stimlicensierade intäkterna från digitala tjänster och det råder ingen tvekan om att det är streamingen som driver tillväxten.

Ökad transparens i fokus

Förutom sedvanliga ärenden kunde stämman ta del av både resultatet av en oberoende granskning och en särskild insynsrapport, båda med syftet att öka transparensen och ge medlemmarna möjlighet till en djupare inblick i Stims verksamhet. Den oberoende granskningen utfördes till följd av ett beslut i en extrastämma hösten 2017 och visade att Stim följer de regelverk medlemmarna beslutat om.

Insynsrapporten är en nyhet för i år och en följd av den nya lagstiftningen för upphovsrättsorganisationer. Syftet med insynsrapporten är att ge rättighetshavarna möjlighet att övervaka hur en upphovsrättsorganisation fungerar och skapa jämförbarhet mellan olika organisationer.

Satsningar för framtiden

Det har varit ett bra år för Stim och för svenskt musikskapande. Vi ser idag effekterna av Stims tidigare strategiska val, inte minst ICE-samarbetet med PRS for Music och Gema, som nyligen möjliggjort ett avtal med Facebook. Samtidigt fortsätter marknaden och samhället att förändras i en närmast rasande fart, till följd av en alltmer digital och globaliserad vardagstillvaro. Det medför att Stim står inför en rad utmaningar i form av en ökad konkurrens, en utmanad finansiering och en föråldrad upphovsrätt.

– Det handlar om helt ny konkurrens från andra sällskap och alternativa modeller som växer fram på den digitala, globala marknaden samtidigt som våra gamla marknader krymper. Den tekniska utvecklingen ställer nya krav på en modern upphovsrätt, där digitala plattformar måste ta ansvar för det innehåll de förmedlar och betala för det precis som alla andra, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

EU-reglerna för digitala plattformar med material som användarna själva laddar upp är föråldrade, vilket gör att plattformarna kan komma undan sitt upphovsrättsliga ansvar för musiken som konsumeras där. Ett nytt lagförslag i EU har för avsikt att komma tillrätta med problemet, som brukar kallas ”transfer of value”

– Lagstiftningen som reglerar detta område kommer från millennieskiftet och behöver moderniseras. Stim driver på för en tydligare lagstiftning, för att en större del av det värde som musiken ger plattformarna ska gå till de som skapat musiken. Det är viktigt för en långsiktigt hållbar digital musikmarknad med konkurrensneutrala villkor, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

 

Ladda hem Stims rapporter för 2017

Årsrapport 2017

Insynsrapport 2017

Hållbarhetsrapport

Nyfiken på protokollet?

Som medlem i Stim kan du ta del av protokollet. Mejla till stamma@stim.se, så skickar vi det till dig så snart det är justerat.