l_christer_nylander_fot_magnus_froderberg.png

Christer Nylander. Foto: Magnus Fröderberg
Christer Nylander. Foto: Magnus Fröderberg
Nyhet8 juni 2021
Upphovsrätten är grunden för ett fritt och självständigt kulturliv. För Stim är det viktigt att ha dialog med beslutsfattare om hur upphovsrätten kan stärkas och anpassas till dagens förutsättningar. Här följer den tredje delen i Stims serie kortintervjuer med svenska politiker om upphovsrättens betydelse och hur den svenska lagstiftningen kan förbättras.

Varför är upphovsrätten viktig?

– Upphovsrätten är viktig för att de som skapar kultur ska kunna äga sin konst, ta betalt och bestämma över sina verk. Man måste kunna ta betalt för sitt arbete och sin konstnärliga förmåga även i den digitala miljön. 

Vad vill du som riksdagsledamot göra för att stärka upphovsrätten på kort och lång sikt?

– Det viktiga nu är att implementeringen av EU:s direktiv sker på ett bra sätt. Sedan har jag som politiker naturligtvis ett viktigt uppdrag att stå upp för och argumentera för upphovsrätten och skapa goda förutsättningar i övrigt. 

Inom kort ska Sverige implementera EU:s copyrightdirektiv som innebär en modernisering av upphovsrätten. Då kommer bland annat tydligare krav på licensiering och rapportering ställas på delningstjänster som Youtube. Är det här ett exempel på en ny syn på nätjättarna och deras roll i det digitala ekosystemet? 

– Ja det är bra att direktivet nu kommer på plats. Det behövs ordning och reda också på Internet och därför måste den som skapat kultur kunna säkra sin äganderätt och de eventuella kommersiella möjligheter som följer på äganderätten. Jag tror att det behövs ytterligare steg i regleringen av nätjättarna och för min del får de viktiga stegen gärna tas gemensamt i EU. 

 

Läs mer:

Hur vill KD stärka upphovsrätten, Camilla Brodin?

Hur vill S stärka upphovsrätten, Åsa Eriksson?