Nyhet14 juni 2020
Upphovsrätten säkerställer att musikskapare får betalt när deras verk tillgängliggörs och kommersialiseras. Nedan följer den andra i Stims serie kortintervjuer med svenska politiker om upphovsrättens betydelse och hur den svenska lagstiftningen kan förbättras. Denna gång är det Camilla Brodin, riksdagsledamot i näringsutskottet, som delar med sig av Kristdemokraternas ståndpunkter.

Varför är upphovsrätten viktig?

– Upphovsrätten är ett viktigt fundament på en fri marknad och gör det möjligt för kulturskapare att leva på sina verk och styra över hur och när deras verk används. Utan upphovsrätten hade kulturlivet blivit fattigare för oss alla.   

Vad vill du som riksdagsledamot göra för att stärka upphovsrätten på kort och lång sikt?

– Inom branscher som är beroende av upphovsrättens skydd vet vi att förändringens vindar kan blåsa snabbt. Därför är det också viktigt att från politiskt håll, i dialog med berörda parter, återkommande se över regler och villkor så vi säkerställer att dessa lever upp till upphovsrättens syfte.

– Inskränkningar av upphovsrätten är ett växande problem som riskerar att slå undan benen för de som drabbas. Vi kristdemokrater står bakom förslaget om att skärpa straffen för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång som nu behandlas i riksdagen. Skärpningen sker genom att särskilda straffskalor för grova brott införs i samtliga immaterialrättsliga lagar med start den 1 september i år.   

Artikel 17 i EU:s copyrightdirektiv syftar till att försöka stärka rättighetshavarnas ställning gentemot de plattformar som kommersialiserar andras verk. Är detta ett exempel på en ny syn på de stora delningsplattformarna och deras roll i det digitala ekosystemet?

– Jag och Kristdemokraterna välkomnar en harmonisering av europeisk upphovsrättslagstiftning. Svenska aktörer ligger många gånger i framkant när det gäller skapande av intellektuell egendom och har att vinna på en harmonisering. En modern upphovsrätt ger rättighetshavare rimliga möjligheter och ersättningar för sitt skapande. Samtidigt måste det finnas en balans så att digital innovation och kultur- och informationsutbud på internet inte hämmas.  

Tidigare intervjuer:

Hur vill S stärka upphovsrätten, Åsa Eriksson?


Läs mer:
Gunnar Petri, doktor i juridik och tidigare Stim-ordförande, om upphovsrätt och yttrandefrihet

Camilla Brodin intervjuades av Erik Torstensson, Press & Public Affairs Manager på Stim. Har du frågor eller synpunkter om Stims arbete för en stark upphovsrätt? Hör gärna av dig till [email protected].