795px-asa_eriksson_foto_nathalie_beser.png

Åsa Eriksson. Foto: Nathalie Beser
Åsa Eriksson. Foto: Nathalie Beser
Nyhet4 maj 2020
Att rättighetshavare ska få skäligt betalt när andra använder och tjänar pengar på deras verk är självklart. Därför för Stim en kontinuerlig dialog med beslutsfattare om hur upphovsrätten kan stärkas och anpassas till musikbranschens förutsättningar. Nu publicerar vi den första i en serie kortintervjuer där politiker får berätta om sin syn på upphovsrättens betydelse. Först ut är Åsa Eriksson, riksdagsledamot i näringsutskottet för Socialdemokraterna.

Varför är upphovsrätten viktig?
– För oss socialdemokrater är det viktigt med rättvisa, samarbete och balans mellan arbetsmarknadens parter för att den svagare parten inte ska bli utnyttjad. För mig gäller detsamma för upphovsrätten; den som skapar något ska i rättvisans namn på ett begripligt sätt kunna skydda sitt verk, avgöra hur det får nyttjas och kunna få inkomster när verket används. Det är viktigt för att kunna bibehålla ett dynamiskt kulturliv som både skapar många jobb och som givetvis bidrar till människors välbefinnande, utveckling och glädje. Upphovsrätten med dess kollektiva lösningar är en del av den svenska modellen.

Vad vill du som riksdagsledamot göra för att stärka upphovsrätten på kort och lång sikt?
– Nu närmast handlar det om en klok implementering av copyrightdirektivet. Vi socialdemokrater var ju ensamma om att rösta för det i Sveriges riksdag men som tur var röstades det igenom med knapp majoritet i Bryssel. Vi sossar älskar inte alla delar av direktivet men vi anser att detta är väldigt mycket bättre än inget direktiv alls. Nu arbetar Justitiedepartementet med en helt unik process om direktivet som vi kan kalla ”lagstiftning i storgrupp”, för att så många röster och perspektiv som möjligt ska framkomma. Den politiska avvägningen handlar dels om att hitta balansen mellan olika upphovsrättsliga intressen men också om att göra en politisk bedömning av vad som kan få majoritet i riksdagen. Mitt fokus är att stärka den svagare avtalsparten, d v s upphovspersonerna. Vi måste implementera direktivet i svensk lagstiftning senast i juni nästa år. 

Artikel 17 i EU:s copyrightdirektiv syftar till att försöka stärka rättighetshavarnas ställning gentemot de plattformar som kommersialiserar andras verk. Är detta ett exempel på en ny syn på de stora delningsplattformarna och deras roll i det digitala ekosystemet?  
– Ja, det tror jag. Vi är allt fler som ser hur några få men väldigt dominerande plattformar ges en enorm makt eftersom det finns så lite som reglerar hur de kan agera. Att stärka rättighetshavarnas ställning är en viktig del men jag anser att det finns mer som behöver regleras. Vi kommer alltid att värna yttrandefriheten men vi ska också värna andra centrala demokratiska fundament. De utmanas ibland av plattformarna. Så ja, jag tror att fler regleringar kommer.

Läs mer:
Gunnar Petri, doktor i juridik och tidigare Stim-ordförande, om upphovsrätt och yttrandefrihet
 

Åsa Eriksson intervjuades av Erik Torstensson, Press & Public Affairs Manager på Stim. Har du frågor eller synpunkter om Stims arbete för en stark upphovsrätt? Hör gärna av dig till [email protected].