untitled-8.png

Bli medlem i Stim!
Bli medlem i Stim!
Nyhet12 november 2019
Du har kanske varit ansluten i Stim ett tag och börjat förstå hur allt hänger ihop. Du kanske till och med har synpunkter på hur du tycker att Stim kan bli ännu bättre? Vi behöver dig, för ingen är bättre än du på att beskriva dina behov!

Då är det dags för dig att bli medlem på riktigt! Det är viktigt att föreningsdemokratin hålls levande och att både antal och sammansättning bland medlemmarna speglar Stims anslutna och musiklivet brett. Vi uppmanar just dig att ta ditt engagemang i frågor som har med musikskapande att göra och låta resten av medlemskollektivet få ta del av dina tankar och idéer. 

Som medlem i Stim får du rätt att delta och rösta vid den årliga föreningsstämman. Det innebär en möjlighet att aktivt delta i beslut om Stims verksamhet som berör dig som musikskapare eller musikförlag. För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år ha fått utbetalningar från Stim med som minst 200 kr.

Medlemmar med rösträtt har också möjlighet att vara med och påverka hur Stims styrelse, valberedning och nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt är sammansatta. Det gör du genom att nominera personer som du tycker är lämpliga att inneha poster.

För att ansöka om medlemskap ska du mejla namn, personnummer/organisationsnummer och postadress till rostratt@stim.se. Stim beslutar om din ansökan på nästa styrelsemöte och när du godkänts får du ett välkomstbrev med mer information.

OBS: Om du vill bli medlem för att kunna vara med på årets stämma den 26 maj 2020, se till att ansöka om medlemskap innan den 30 april så hinner vi hantera din ansökan. 

Tags