Nominera till Stims styrelse, valberedning och Nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt

Varje vår håller Stim medlemsstämma. Bland de frågor du som är medlem kan vara med och bestämma om är Stims styrelse och valberedning, samt Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU).

Bra att tänka på när du nominerar är att komma ihåg att ange till vilken funktion du nominerar kandidaten och att ge en kort motivering. Tänk också på att Stim eftersträvar jämställdhet och mångfald i styrelse, valberedning och nämnder.

Läs mer om styrelsen, valberedningen och hur Stim styrs, samt mer om NäMMU.

Så här gör du!

Observera att det nu är för sent att nominera till 2021 års stämma som hålls den 26 maj.

Använd formulären nedan, där du också finner instruktioner om hur du nominerar.

Valberedningen välkomnar dina nomineringar till e-post valberedningen@stim.se.

Under våren innan Stims årsstämma arbetar valberedningen med att ta fram ett förslag om tillsättning av nya ledamöter i styrelse, NäMMU och valberedningen. Valberedningens förslag skickas sedan ut till alla medlemmar och publiceras på Stim.se inför årets ordinarie medlemsstämma.

Tags