Nominera till Stims styrelse, valberedning och Nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt

Varje vår håller Stim medlemsstämma. Du som är medlem med rösträtt i Stim kan bland annat vara med och bestämma om vilka som ska ingå i Stims styrelse och valberedning, samt Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU).

Bra att tänka på när du nominerar är att komma ihåg att ange till vilken funktion du nominerar kandidaten och att ge en kort motivering. Tänk också på att Stim eftersträvar jämställdhet och mångfald i styrelse, valberedning och nämnder.

Här kan du se vilka personer som har uppdragen nu i styrelsen, valberedningen och hur Stim styrs

Nomineringsblanketter med instruktion finns här:

PDF icon Nominera till Stims styrelse

PDF icon Nominera till valberedningen

PDF icon Nominera till NäMMU

Skicka in dina nomineringar till e-post [email protected]

Senast den 31 mars 2023 vill vi ha nomineringarna.

Under våren innan Stims årsstämma arbetar valberedningen med att ta fram ett förslag om tillsättning av nya ledamöter i styrelse, NäMMU och valberedningen. Valberedningens förslag skickas sedan ut till alla medlemmar och publiceras på Stim.se inför årets ordinarie medlemsstämma.

Tags