Musik i reklam

Här hittar du information om allt som rör Radio- och TV-reklam.

För dig som använder musik i reklam

Vår definition på en reklamproduktion är att den har ett säljfrämjande syfte och är avsedd för att främja intäkter av företagets produkter eller tjänster. Även företagsfilmer för internt bruk definieras som reklamproduktioner.

Steg 1 - Skaffa tillstånd från upphovspersoner och musikförlag

För att du ska få använda musiken behöver rättighetshavarna ge sitt samtycke och ni behöver tillsammans förhandla om den så kallade synkroniseringsavgiften.

Synkroniseringsavgiften är en engångssumma för tillstånd att få använda ett visst musikverk i till exempel en reklamfilm. På detta område gäller fri prissättning.

Kontakta Medlemsservice för att få kontaktuppgifter till upphovspersoner eller deras förlag.

Steg 2 - Rapportera musiken till Stim

Det är produktionsbolaget av tv-reklamfilmen som ska rapportera till Stim. Rapporten måste innehålla information om musikverk, kompositör, ID-kod, annonsör/produkt samt musiktid. Tv-kanalen sändningsrapporterar endast ID-koden och annonsör/produkt till Stim, men inte musik/kompositör.

Du som producent kan läsa om vad som gäller vid användning av skyddad musik i reklamproduktioner på NCB:s webbplats.

 

Hur musikskapare får Stimersättning för musik i reklam

Ersättning för musik i TV-reklam

För att vi ska kunna betala ut din ersättning måste du fylla i blanketten Musikrapport tv-reklam. I blanketten är det viktigt att du anger ID-kod, Annonsör och/eller Produkt, Musikverk, Musiktid Upphovspersoner samt uppgift om vilket halvår det börjar sändas.

Ifyllt dokument mailas hit: [email protected]

OBS! Kom ihåg att anmäla in verket till Stim på Mina Sidor.

Gällande ID-koder

Om du inte känner till ID-koden bör du kontakta produktionsbolaget eller den som du licensierat musiken till och be om ID-koden. Var noga med att be om ID-koder som bara innehåller ditt/dina verk.

Du får gärna skicka in en Youtube-länk och/eller MP3-fil som komplement till din ID-kod.

Se fördjupad information om rapportering av musik i tv-reklam.

Utbetalning för musik i reklamfilm

Om reklamfilmen visas under månaderna januari – juni betalas ersättningen ut i december samma år, och har den sänts under juli – december betalas ersättningen ut i samband med juniutbetalningen året därpå.

Vi måste ha din rapport senast 1 april för att du ska få dina pengar i juniutbetalningen. För decemberutbetalningen gäller att vi får din rapport senast 1 oktober.

Har du inte fått ersättning?

Mina Sidor under fliken Reklamation – tv-reklam hittar du ett formulär där du fyller i dina uppgifter om den saknade ersättningen. Notera att det är viktigt att skicka med ID-koder.

Tv-Reklam i playkanaler

I nuläget avräknar vi inte playkanaler, reklam på Facebook eller YouTube.

Musik i radioreklam

För radioreklam så måste du själv informera oss om reklamsändningen via en blankett som du hittar här. Stim kontaktar sedan radiostationen för att samla in nödvändiga uppgifter om antal sändningstillfällen, med mera. 

Tags