Nyhet16 december 2022
Musik i tv-reklam är ett viktigt område som Stim arbetar med på flera fronter för att betala ut ersättning så exakt som möjligt. Under 2022 har vi tillsammans med rättighetshavarna förenklat reklamhanteringen och ökat träffsäkerheten – vilket får genomslag redan i decemberutbetalningen.

Stims hantering av musik i tv-reklam har genom åren varit manuell med rapporter från många olika källor, alla med sin specifika hantering. I början av 2022 inledde Stim ett arbete med en extern partner för att identifiera musik i tv-reklam automatiskt. Det innebär en automatisk identifiering av musikinnehållet i tusentals reklamfilmer som matchas mot verken som Stim hanterar. Resultatet blir ökad träffsäkerhet, snabbare utbetalningar och minskade kostnader för administration.

– Tack vare hårt arbete med att sjösätta vår nya hantering av tv-reklam ingår automatisk identifiering i Stims decemberutbetalningen 2022 för allra första gången – ett stort steg framåt. När musik som spelas i reklamfilm identifieras på ett pricksäkert sätt med färre manuella steg ger det många positiva effekter till vår musiksakapare och förlag, säger Claudia Salazar, verksamhetschef på Stim.