Stimpengar för musik i tv-reklam

Kommer din musik användas i reklam? Här hittar du tips och hjälpmedel för att öka chanserna att få din ersättning så snabbt som möjligt.

För att få betalt när din musik spelas i reklam behöver Stim ha uppgifter om ditt verk. Det gör du genom att registrera verket på Mina sidor.

Hur får jag ersättning för reklammusik?

Stim samarbetar med företaget BMAT som scannar av reklamfilmer som spelas i olika tv-kanaler runt om i världen. Tack vare BMAT slipper du rapportera in din musikanvändning till Stim i efterhand.

Fördelarna med BMAT för tv-reklam:

  • Enkelt att ladda upp låten via deras webbtjänst.
  • Inget behov av att använda krångliga ID-koder och blanketter.
  • Möjligt att identifiera din musik både i Sverige och utomlands. 

När är rätt tillfälle att ladda upp musiken hos BMAT?

Ladda upp ljudfilen så fort som möjligt när du vet att låten ska användas i en reklamfilm - och absolut senast innan reklamen har slutat sändas.

När får jag betalt för musik i reklam?

Stim betalar ut ersättning för musik i reklam två gånger per år, i juni och december. Väntetiden från det att musiken spelats varierar, men sker i regel 6-12 månader efter framförandet.

Omfattar BMAT all reklammusik i de svenska tv-kanalerna?

I dagsläget läser BMAT av TV3, TV4, Kanal 5 och TV6 vilket täcker in den stora merparten av reklaminnehållet i svenska kanaler. Notera också att många av Stims systersällskap också använder sig av BMAT vilket ger dig goda möjligheter att få stimpengar för tv-reklam även från andra länder. Deadlines för att rapportera manuellt är den 1 april inför Stim juniutbetalning och den 1 oktober inför decemberutbetalningen.

Reklamfilmen där min låt används kommer visas på andra kanaler än de som BMAT bevakar, får jag ändå betalt av Stim?

Ja, men om den inte visas på TV3, TV4, Kanal 5 eller TV6 så rapporterar du istället reklamfilmen manuellt via Mina sidor under menyn "Musik i reklam".

Hur gör jag om jag saknar ersättning för min reklammusik?

Om du efter tolv månader trots allt inte har fått Stimpengar för din musik kan du göra en reklamation på Mina sidor. Reklamationen för utebliven ersättning måste inkomma till Stim senast tre år efter framförandet.

Tags