Du behöver ett tillstånd från Stim, som avser ersättning till musikskaparna och musikförlagen. Utöver det måste du även kontakta skivbolagen som äger inspelningarna som du vill erbjuda för nedladdning. Skivbolagen når du enklast genom att kontakta deras branschförening, Ifpi.