På vår sida för streaming- och minutvärden kan du se några konkreta exempel för hur mycket pengar du får från bl a Spotify.

Spotify erbjuder flera typer av abonnemang (mobilt, dator, premium, gratis, mm) och abonnemangen bedöms var för sig. T ex ger premiumabonnemanget mer intäkter – men gratisabonnemanget har fler lyssningar. Det gör att det inte går att räkna ut vad en stream på Spotify är värd på ett generellt plan, eftersom man måste mäta varje abonnemangstyp var för sig.

För att få en mer exakt bild kan du räkna ut ditt eget ”värde per stream” med hjälp av vår pdf-guide och din avräkningshandling på Mina sidor.