Du ska skicka in en så kallad reklamation till oss om du saknar ersättning. Det gör du via Mina Sidor. Kom ihåg att det kan finnas naturliga förklaringar till att din ersättning dröjer. Vi måste t ex säkerställa att vi har fått betalt av arrangören som har spelat din musik, att vi har fått ett rapportunderlag, att din verkanmälan är komplett, samt att ersättningsnivån når upp till minimibeloppet för utbetalning.

Börja med att läsa våra 5 kriterier för att din reklamation ska vara giltig innan du skickar in den till oss.

Läs gärna mer om hur du går till väga om du inte är nöjd med Stims hantering.