Beteckningen ISRC, International Standard Recording Code, är en internationell standard som ger inspelningar ett unikt och permanent id. Användningen av ISRC minskar risken för ihopblandning och underlättar hanteringen av rättigheter när inspelningar används i olika format och distributionskanaler.

ISRC-koden består av 12 tecken bestående av både siffror och bokstäver och har prefixet ISRC när det skrivs ut. Läs mer om ISRC här.