Nyhet10 oktober 2017
Vi förbättrar och säkerställer en mer exakt fördelning, genom att göra en förändring gällande utbetalningar på tre musikområden.

Vi förbättrar och säkerställer en mer exakt fördelning, genom att göra en förändring gällande utbetalningar på tre musikområden. De områden som berörs är ersättning för livemusik där vi inte fått in någon musikrapport (kallat Live utan rapport), ersättning inom området för marknadsmässigt eftersatta områden (kallat MEM-stöd) samt Förlagsstöd. Dessa tre musikområden kommer fortsättningsvis att betalas ut en gång per år

Vad är bakgrunden till ändringen?

Tidigare har utbetalningarna skett vid varje kvartalsutbetalning, dvs fyra gånger per år. Dessa utbetalningar har dock baserats på en prognos av antal verk som kommer ingå i dessa områden och storleken på beloppet kan bestämmas först vid årsbokslutet på våren. Det slutgiltiga underlaget för antal verk och det totala beloppet finns tillgängligt för Stim först i september varje år. För att nå en korrekt och rättvis fördelning har därför Stims styrelse beslutat att utbetalningen för dessa tre musikområden framöver kommer att ske en gång per år, i september.

Vår förhoppning är att det framöver blir, förutom en mer exakt fördelning, tydligare och enklare att förstå vad man har fått ersättning för och när man får den.