Förlagsstöd

Förlagsstödet är ett stöd till musikförlag som arbetar med marknadsmässigt eftersatta musikområden.

Förlag som har förlagsavtal med levande Stimanslutna upphovspersoner har rätt till MEM-stöd för:

  • musik som spelats inom något av områdena Konstmusik, Kyrkokonserter
  • musik som har graderingen B eller högre och som har spelats på
    • konsert
    • Sveriges Radio P2 live
    • SVT visuellt 
    • TV4 visuellt 

Förlagsstödet betalas ut i september varje år och finansieras av Nationella medel. Ny modell och utbetalningsperiod trädde i kraft under 2017.

Om du får förlagsstöd kommer detta att specificeras på din avräkningsnota som ett totalbelopp och noteringen "Stöd till verk avräknade inom marknadsmässigt eftersatta musikområden"