Utbetalningar i mobilappen

I appen visas dina Stimutbetalningar på ett smart och tydligt sätt. Där tillgängliggörs din data så att du enkelt ska få en bra översikt och samtidigt ha möjligheten att gå ned på djupet.

I översikten möts du av alla dina Stimutbetalningar sedan 2013. Varje utbetalning är uppdelad i dels ditt kvitto som är en översikt av utbetalningen, dels av en analysfunktion där du kan djupdyka i detaljer om utbetalningen.

På den här sidan kommer vi grundligt gå igenom hur båda delarna fungerar och hur du använder dem på bästa sätt.

Utbetalningens kvitto

När du går in i en utbetalning landar du först i kvittot. Här visas ditt bruttobelopp överst, alltså summan innan korrigeringar, avdrag med mera har genomförts. Du ser också hur stor andel av utbetalningen som kommer från Stim och hur mycket som kommer från NCB. Därefter läggs momsen på med 6%.

Utbetalningens kvitto och info om betalningsmottagare.

Det är inte ovanligt att en upphovsperson har ett eller flera bolag registrerade som betalningsmottagare av sin Stimersättning. Om du får dina pengar omförda till en annan part så framgår både mottagare och det exakta beloppet i kvittot. Gå in på mottagaren för se ytterligare detaljer.

Analys av utbetalningen

Den fördjupade och mer avancerade delen av utbetalningen är analysen. Här kan du vrida och vända på dina siffror för att få en komplett bild av dina intäkter.

Analysen delas in tre olika vyer. Du kan välja att lära dig mer om din utbetalning utifrån dina verk, musikkällor eller länder.

För att söka eller ändra i sorteringen för vyerna nedan drar du ned det lilla handtaget direkt under knapparna för verk, källa och land.

Verk

Dina verk sorteras i beloppsordning där du ser summan som verket har samlat ihop för den aktuella utbetalningen. Genom att gå in på ett specifikt verk ser du indelningen i musikkälla och land, mer om dessa två vyer längre ned. Gå vidare i vyerna för mer information. För vissa typer av musikanvändning kan vi visa särskilt detaljerat data som du kan läsa mer om i faktarutan längre ned.

Källa

Din utbetalning delas här upp i de musikkällor som du har fått stimpengar för. Om du har fått ersättning för bakgrundsmusik, radio eller något annat går du enkelt vidare i respektive källa för lära dig mer om var pengarna kommer ifrån. Om du går via exempelvis radio så kan du se vilka stationer som du har fått ersättning för och därefter de exakta verken och beloppen som just den stationen har spelat ihop. Du ser också vilken period som spelningarna har skett.

Land

Genom att filtrera din utbetalning på länder ser du var dina intäkter kommer ifrån. När du väljer ett land visas omedelbart vilka musikkkällor och belopp som har samlat ihop till den totala summan för just det landet. Därifrån kan du gå ned ytterligare en nivå för fler detaljer. Ibland avser de specifika kanaler och ibland så kallade “subkällor”. Går du ytterligare ett steg så ser du exakt vilka verk som ingår.