Svensk Musiks arbete

Stim bidrar på många sätt till en mångsidig musikkultur. En stor och viktig insats gör här Stims dotterbolag Svensk Musik, bland annat genom att digitalisera arkiverade musikutgåvor och samarbeta i musikprojekt som tillgängliggör den upphovsrättsskyddade musiken.

Svensk Musik har i uppdrag att göra svensk musik känd, tillgänglig och framförd – både i Sverige och internationellt. 2015 investerade Stim 6,9 miljoner kronor i Svensk Musik, som även har egna intäkter på en dryg miljon samt ett statsanslag från Statens kulturråd. 2015 uppgick det till 1,6 miljoner kronor.

Ett av Svensk Musiks uppdrag för närvarande är att skanna in och digitalisera SKAP:s arkiv med över 65 000 katalogiserade utgåvor och lika många okatalogiserade. Tidigare har man digitaliserat hela konstmusikarkivet med närmare 20 000 verk, som nu finns hos Riksarkivet och är sökbart på nätet. Och nu har turen kommit till populärmusiken.

– Det är en formidabel svensk kulturskatt med populärmusik från förra sekelskiftets början och framåt: schlager, revyer, jazz och visor. En del av dessa finns inte ens på Kungliga Biblioteket, och i flera år har fyra medarbetare på Svensk Musik arbetat med att knyta verken till en databas. Tack vare medel från Helge Ax:son Johnsons stiftelse har vi också börjat inventera och katalogisera delar av det okatalogiserade arkivet. Planen är att samtliga utgåvor i SKAP:s arkiv ska ingå i databasen för populärmusikarkivet, säger Ann-Christin Biel, tf verksamhetschef på Svensk Musik.

Under 2015 har Svensk Musik också administrerat stämutskrifter till trettio nya manusverk, som har framförts för första gången i konsert- och operahus runt om i Sverige och internationellt. Av dessa trettio verk är arton för orkester, sex för opera och balett (bland annat Hans Gefors opera Notorious och Daniel Nelsons The Little Prince) samt sex verk för kammarensembler (bland annat Lisa Streichs Nebensonnen i Stuttgart).

– Det är egentligen mer än bara administration, vi fungerar snarare som en liten notfabrik med eget tryckeri. Om någon vill beställa ett verk av en tonsättare måste orkestern ha stämmor. Vi lägger ut de uppdragen och ser till att orkestermaterialet är komplett och levereras i rätt tid.

2015 deponerades 438 manusverk på Svensk Musik av Stimanslutna upphovspersoner. Verken marknadsförs och kan hyras och köpas via webbplatsen svenskmusik.org.

– Vidare har vi under året beviljat 96 upphovspersoner resebidrag till 135 framföranden, varav 30 var uruppföranden i Sverige medan övriga 105 var internationella framföranden.