Reglering av ditt Stimförskott

Under våren 2020 erbjöd vi möjligheten att få en förskottsutbetalning av Stimpengarna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Hösten 2022 påbörjades regleringen av ditt förskott och här kan du läsa mer om hur det fungerar.

I samband med Stims utbetalning den 20 september 2022 påbörjade vi regleringen av din förskottsutbetalning, en form av återbetalning. Det innebar att vi drog av en tiondel av det totala förskottsbeloppet från det belopp du fick utbetalt av Stim i september 2022.

Detta sker tio kvartal i följd och beloppet beräknas vara färdigreglerat under fjärde kvartalet 2024.

Här följer några exempel på hur regleringen fungerar i praktiken. Längre ned på sidan kan du läsa kompletterande frågor och svar.

Hur fungerar det i praktiken?

Om du exempelvis fick ett beviljat förskott på 20 000 kr kommer vi från och med september 2022 reglera förskottet med 2000 kr varje kvartal, alltså en tiondel av det totala beloppet. Det är viktigt att förstå att exakt hur det ser ut för dig beror på hur mycket pengar du får i Stims kommande utbetalningar.

Här nedanför utgår vi från exemplet med 20 000 kr i förskott.

Exempel 1: Om du får 5000 kr i din ordinarie Stimersättning i september 2022 innebär det att vi drar av 2000 kr från detta belopp. Din utbetalda Stimersättning i september blir därmed 3000 kr och den första kvittningen av ditt förskott är avklarad.

Exempel 2: Om du får 1000 kr i din ordinarie Stimersättning i september 2022 håller vi inne pengarna då du inte når upp till kvittningsbeloppet på 2000 kr. Din utbetalda Stimersättning i september blir därmed 0 kr. Om du i oktober 2022 tjänar ihop ytterligare 1500 kr når du sammanlagt upp till 2500 kr och den första kvittningen av ditt förskott kommer genomföras.

Exempel 3: Varje kvartal kommer vi kvitta 2000 kr mot ditt intjänade Stimbelopp det kvartalet. Om du inte når upp till beloppet är kvittningen för kvartalet inte slutförd. Om det passerar exempelvis tre hela kvartal utan att du nått upp till det första kvittningsbeloppet på 2000 kr, så läggs alla tre kvittningsbelopp på hög. Efter tre kvartal måste du alltså minst ha nått upp till 6000 kr i ersättning för att hamna i fas med regleringen.

Här ser du ett exempel där vi kvittar 2000 kr varje kvartal och lägger ihop ditt sammanlagda intjänade belopp under kvartalet för att kvitta mot ditt förskott:

Kvittningsperiod Stimutbetalningar under perioden Din ordinarie Stimersättning Belopp att kvitta Utbetald Stimersättning efter kvittning
1) -sep 2022 sep 5000 2000 3000 *
2) okt-dec 2022 okt + nov + dec 1000 + 1000 + 2000 2000 2000 *
3) jan-mar 2023 feb + mar 1500 + 1000 2000 500 *
4) apr-jun 2023 maj + jun 1500 + 1500 2000 1000 *

* = Vår generella princip är att du måste nå minst 100 kr för att få en utbetalning från Stim. Detsamma gäller för att en reglering ska "aktiveras". I exempelt ovan måste du alltså nå minst 2000 kr + 100 kr under kvartalet för att regleringen ska kunna genomföras.

Kompletterande frågor

Behöver jag göra något för att förskottet ska regleras?

- Nej, du behöver inte göra något. Vi drar automatiskt av en tiondel av förskottet mot beloppet du får utbetalt.

Hur ofta kommer Stim kvitta ett belopp mot min vanliga utbetalning?

- Det sker varje kvartal genom att samla ihop din totala ersättning som vi betalar ut till dig varje kalenderkvartal. Se fullständig lista på kvittningstillfällen längre ned.

När kommer hela mitt förskottsbelopp vara reglerat?

- Regleringen beräknas vara slutförd i december 2024. Det förutsätter att du har tjänat ihop till det totala förskottsbeloppet senast i december 2024. Om du inte har gjort det kommer slutregleringen ske senare, så fort du har har nått upp till det totala beloppet.

Kan jag betala tillbaka förskottet i snabbare takt om jag vill?

- Ja det går bra, kontakta Medlemsservice så hjälper vi dig.

​När jag fick förskottet 2020 betalades det ut till en annan mottagare än jag har idag, hur sker regleringen då?

- Vi kommer reglera beloppet gentemot den betalningsmottagare som vi betalade ut förskottet till 2020. Kontakta Medlemsservice om du behöver ytterligare information om detta.

Vilka datum sker regleringarna?

Här följer samtliga datum för kvittningen av förskottet:

  • 2022-09-01
  • 2022-10-01
  • 2023-01-01
  • 2023-04-01
  • 2023-07-01
  • 2023-10-01
  • 2024-01-01
  • 2024-04-01
  • 2024-07-01
  • 2024-12-31