Stims utbetalningskalender 2022

Stim betalar ut ersättning vid åtta större tillfällen under 2022. I tabellen ser du vad vi betalar ut vid de olika ordinarie betalningstillfällena.

Kalendern nedan är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs gärna hur Stimersättningen räknas ut. Du kan också läsa detaljerat om innehållet i våra tidigare utbetalningar. Notera att framtida datum är preliminära och kan komma att ändras.

Senaste datum att registrera verk inför utbetalningarna:

  • 3 januari för att verket ska tas med i utbetalningen den 15 mars
  • 23 mars  för att verket ska tas med i utbetalningen den 16 juni
  • 13 juli för att verket ska tas med i utbetalningen den 20 september
  • 5 oktober  för att verket ska tas med i utbetalningen den 16 december
     

Notera att utöver de åtta ordinarie tillfällena nedan genomförde vi även en extra utbetalning den 18 oktober 2022.

X = utbetalning sker vid det markerade datumet. Varje kolumn nedan avser en specifk utbetalning, exempelvis avser 06–16 utbetalningen den 16 juni.

KÄLLA 02 22 03 15 05 17 06 16 08 23 09 20 11 15 12 16
Subv. konserter (konstmusik)   X   X   X   X
Dans – disco       X       X
Live med musikrapport   X   X   X   X
Live utan musikrapport           X    
Teatermusik   X   X   X   X
Bakgrundsmusik - med rapport   X   X   X   X
Bakgrundsmusik - utan rapport       X       X
Sveriges Radio       X       X
Sveriges Television       X       X
Kommersiell radio       X       X
Kommersiell tv       X       X
Närradio       X       X
Biografer   X   X   X   X
Online direktlicenisering X   X   X   X  
Online med rapport   X   X   X   X
PKE (privatkopiering)       n/a       X
Biblioteksersättning   X            
Online utan rapport       X       X
Utland   X   X   X   X
Grannlandssändningar               X
Grannland (kabel)           X   X
Korrigering   X   X   X   X
NCB – cd, dvd, synk       X       X
NCB – online   X   X   X   X
Förlagsstöd           X    
MEM-stöd           X    

Här hittar du mer information om Stims olika avräkningsområden.

Nu kan du även läsa Stims utbetalningskalender för 2023.