Stims årsplanering 2022

Här redogör vi för viktiga aktiviteter under året som rör dig som musikskapare. I första hand fokuserar vi på Stimutbetalningar, verkregistreringar och rapportering av låtlistor.

Informationen uppdateras löpande under året, så se till att titta in här regelbundet.

Nu kan du även läsa Stims årsplanering för 2023.

Händelser under 2022

3 januari

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 16 mars. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

22 februari

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster. Allt om utbetalningen den 22 februari.

15 mars

UTBETALNING: Stimpengar för live, bakgrundsmusik, online och för musik som spelats i andra länder. Allt om utbetalningen den 15 mars.

23 mars

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 16 juni. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

31 mars

ÅRSSTÄMMA: Sista datum att nominera till Stims stämma 2022. Avseende Stims styrelse, valberedning och Nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt.

12 april

ÅRSSTÄMMA: Detta datum måste motioner inför stämman i maj ha inkommit till Stim. Läs mer om hur du skriver en motion.

30 april

ÅRSSTÄMMA: Sista dagen att ansöka om att bli medlem i Stim inför årsstämman 2022. Du som redan är ansluten till Stim är inte automatiskt medlem med rösträtt - läs mer om vad det innebär att vara medlem.

17 maj

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster, bland annat Youtube, Spotify, Apple Music och Amazon. Allt om utbetalningen den 17 maj.

31 maj

ÅRSSTÄMMA: Stim håller årsstämma på Nalen i Stockholm.

16 juni

UTBETALNING: Stimpengar för radio, tv, live, bakgrundsmusik, online, omfördelade intäkter och för musik som spelats i andra länder. Allt om utbetalningen den 16 juni.

13 juli

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 20 september. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

11 augusti

STIPENDIUM: Ansökan om årets Stimstipendium öppnar den 11 augusti.

23 augusti

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster, bland annat Spotify, Youtube och Apple Music. Allt om utbetalningen den 23 augusti.

20 september

UTBETALNING: Stimpengar för live, bakgrundsmusik, stöd, online och för musik som spelats i andra länder. Registrera dina verk senast den 13 juliAllt om utbetalningen den 20 september.

5 oktober

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 16 december. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

18 oktober

UTBETALNING: Facebookpengar för 2021. Även slutregleringar för äldre Spotifyspelningar (2018-2019). Allt om utbetalningen den 18 oktober.

15 november

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster, bland annat Youtube, Apple Music och Spotify. Allt om utbetalningen den 15 november.

16 december

UTBETALNING: Stimpengar för radio, tv, live, bakgrundsmusik, online och för musik som spelats i andra länder. Registrera dina verk senast den 5 oktober.

31 december

RAPPORTERA: Sista datum att rapportera livespelningar som ägde rum 2021.

Nu kan du även läsa Stims årsplanering för 2023.