Stims årsplanering 2022

Här redogör vi för viktiga aktiviteter under året som rör dig som musikskapare. I första hand fokuserar vi på Stimutbetalningar, verkregistreringar och rapportering av låtlistor.

Informationen uppdateras löpande under året, så se till att titta in här regelbundet.

Händelser under 2022

3 januari

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 16 mars. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

22 februari

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster. Allt om utbetalningen den 22 februari.

15 mars

UTBETALNING: Stimpengar för live, bakgrundsmusik, online och för musik som spelats i andra länder. Allt om utbetalningen den 15 mars.

23 mars

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 16 juni. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

31 mars

ÅRSSTÄMMA: Sista datum att nominera till Stims stämma 2022. Avseende Stims styrelse, valberedning och Nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt.

12 april

ÅRSSTÄMMA: Detta datum måste motioner inför stämman i maj ha inkommit till Stim. Läs mer om hur du skriver en motion.

30 april

ÅRSSTÄMMA: Sista dagen att ansöka om att bli medlem i Stim inför årsstämman 2022. Du som redan är ansluten till Stim är inte automatiskt medlem med rösträtt - läs mer om vad det innebär att vara medlem.

17 maj

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster, bland annat Youtube, Spotify, Apple Music och Amazon. Allt om utbetalningen den 17 maj.

31 maj

ÅRSSTÄMMA: Stim håller årsstämma på Nalen i Stockholm.

16 juni

UTBETALNING: Stimpengar för radio, tv, live, bakgrundsmusik, online, omfördelade intäkter och för musik som spelats i andra länder. Allt om utbetalningen den 16 juni.

13 juli

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 20 september. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

11 augusti

STIPENDIUM: Ansökan om årets Stimstipendium öppnar den 11 augusti.

23 augusti

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster, bland annat Spotify, Youtube och Apple Music. Mer information kommer närmare utbetalningen.

20 september

UTBETALNING: Stimpengar för live, bakgrundsmusik, stöd, online och för musik som spelats i andra länder. Registrera dina verk senast den 13 juli.

5 oktober

REGISTRERA VERK: Sista datum att registrera nya verk inför utbetalningen den 16 december. Verk som meddelas senare tas med vid ett annat utbetalningstillfälle.

18 oktober

UTBETALNING: Facebookpengar för 2021. Även slutregleringar för äldre Spotifyspelningar (2018-2019). Mer information kommer närmare utbetalningen.

15 november

UTBETALNING: Stimpengar för musik som spelats i digitala tjänster, bland annat Youtube, Apple Music och Spotify.

16 december

UTBETALNING: Stimpengar för radio, tv, live, bakgrundsmusik, online och för musik som spelats i andra länder. Registrera dina verk senast den 5 oktober.

31 december

RAPPORTERA: Sista datum att rapportera livespelningar som ägde rum 2021.