Riktlinjer för licensiering av preexisterande musik

Ibland innebär planering av en scenkonstproduktion att producenten/regissören vill använda redan befintlig/existerande musik i uppsättningen, dvs det som är Stims repertoar.

Trots att musiken ingår i Stims repertoar är det inte självklart att den nya uppsättningen kan licensieras genom Stim. Avgörande är om musiken ska användas som ett bärande inslag i uppsättningen eller inte. Följande nordiska riktlinjer avgör om Stim eller rättighetshavare (förlag och/eller upphovsperson) lämnar licens:

Om sällskapet blir kontaktat av en kund rörande preexisterande musik och musiken ska användas som ett framträdande inslag i en teater- eller koreografisk uppsättning (såsom uppspelning av musikstycken, musik för dans, livemusik etc) så ska sällskapet assistera kunden med att kontakta rättighetshavaren/rättighetshavarna om ett eller flera av nedanstående villkor är tillämpliga:

  • Uppsättningen är förknippad med varumärke(n)/”kännetecken” såsom artist/grupp, kompositör eller komposition. 

  • Sångtexten för handlingen framåt.

  • Musiken överskrider 30 minuter eller 30% av uppsättningen eller innehåller åtta eller fler musikstycken, och 
    a) uppsättningen har en handling 
    b) musiken framförs av rollkaraktärer, eller 
    c) musiken är förknippad med rollkaraktärer
  • Uppsättningen är en dansföreställning eller innehåller mer än 15 min dans till musik.

Efter att rättighetshavaren har kontaktats av sällskapet/kunden bestämmer rättighetshavaren ensidigt om verket ska licensieras av rättighetshavaren själv, eller om licensiering kan ske via sällskapet.

I övrigt kan licensiering alltid ske direkt från sällskapet utan att rättighetshavaren behöver kontaktas.

Tags