Stims medlemsförteckning

Stim har förutom de 100 000 anslutna ungefär 1000 medlemmar med rösträtt. Nedan följer en beskrivning i fråga och svar-form av hur Stim valt att hantera förteckningen över dessa medlemmar. 

Finns det möjlighet att skicka ut en kopia av medlemsförteckningen till mig?

Nej. Enligt lagen om ekonomiska föreningar är Stim skyldigt att hålla medlemsförteckningen tillgänglig för var och en som vill ta del av den (3 kap. 6 § 4 st Föreningslagen). Med anledning av att Stim inte vill bidra till att sprida medlemmarnas personuppgifter håller Stim medlemsförteckningen tillgänglig för påseende enbart i Stims lokaler. Om du vill ta del av medlemsförteckningen får du därför komma till Stim på besök.

Får jag fota eller skriva av medlemsförteckning?

Ja, men kom ihåg att genom att göra detta, blir du personligen ansvarig för vad du gör med medlemsförteckningen och den eventuella behandling av personuppgifter som kan komma att ske. Behandling av personuppgifter som sker i strid med EU:s dataskyddsförordning GDPR kan föranleda såväl civilrättsliga som straffrättsliga sanktioner.

Varför har Stim den här hanteringen av medlemsförteckningen?

Stim värnar om sina medlemmars personliga integritet och vill i den mån det är möjligt förhindra att uppgifterna i medlemsförteckningen missbrukas.

I samband med att du kommer till Stim och tar del av medlemsförteckningen kommer du att få ta del av vårt informationsblad och skriftligen bekräfta att du har blivit underrättad om detta.