Nyhet17 mars 2020
Stim har 90 000 anslutna musikskapare och förlag men bara knappt tusen medlemmar. Är du ansluten och vill påverka Stims verksamhet och vilka som sitter i styrelsen? Då kan du ansöka om att bli medlem och få möjlighet att rösta på årsstämman i maj.

Den 26 maj går Stims årliga medlemsstämma av stapeln. Då har alla Stims medlemmar med rösträtt chans att påverka föreningen. Det enda kravet för att kunna ansöka om medlemskap med rösträtt är att du ska ha fått utbetalningar på minst 200 kr de senaste tre åren. Behöver du övertygas? Här har du argumenten.

 1. Du har chans att påverka Stims verksamhet
  Var vill du att Stim ska vara om fem år? Som medlem i Stim har du rätt att delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Det innebär en möjlighet att aktivt delta i beslut som berör dig som musikskapare eller musikförlag. 

  Frågor som tas upp på stämman kan vara allt från hur fördelningen till de anslutna sker, till antagande av nya stadgar, alltså de interna regler som gäller för Stim som förening. Läs mer om vad stämman innebär här (länk till Frågor och svar om stämman).

 2. Du kan påverka vilka som styr Stim
  Som medlem med rösträtt kan du påverka hur Stims styrelse, valberedning och nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt är sammansatta. Styrelsens främsta uppgift är att tillvarata medlemmarnas och de anslutnas intressen och valberedningen tar fram lämpliga kandidater till styrelsen. Du kan påverka genom att nominera personer du tycker är lämpliga att inneha poster inför stämman.

  Läs mer om hur Stim är uppbyggt och vilka som sitter i styrelsen idag här.
   
 3. Du bidrar till mångfald och bredd bland Stims medlemmar
  För att Stim, som snart fyller 100 år, ska fortsätta vara relevant för dagens och framtidens musikskapare behöver vi ständigt förbättra vår verksamhet. Vi behöver tänka nytt och blicka framåt, med ödmjukhet och nyfikenhet inför den stora bredd av musikskapare vi representerar.

  Till exempel har en stor del av våra nuvarande medlemmar med rösträtt varit anslutna sedan många år tillbaka, medan färre är nya och i början av sin karriär. Vill du bidra med just ditt unika perspektiv och påverka Stim? Bli medlem! Och ansök innan 30 april så att du inte missar chansen att delta på årets stämma i maj.

Om årsstämman 2020

Stämman kommer att genomföras den 26/5, men mot bakgrund av den senaste tidens spridning av cornonaviruset uppmanas deltarare att medverka digitalt via internet. Mer information kommer.