Nyhet21 februari 2018
Stim har genom sitt internationella bolag ICE slutit avtal med Facebook. Det är Facebooks första multi-territoriella musiklicens och en viktig milstolpe för att säkra att Stims anslutna ska få ersättning när musiken används.

Avtalet gäller Facebook, Instagram, Oculus och Messenger och täcker över 160 territorier med över 290 000 rättighetshavare, varav ca 85 000 Stimanslutna.

- Det här är en framgång både för musikskapare och musikkonsumenter och ett viktigt steg på vägen mot en hållbar digital musikmarknad. Musiken ger plattformar som Facebook ett stort värde, och det är viktigt att det värdet också kommer dem som skapat musiken till del, säger Peter Lindström, chef för avdelningen Members & Market på Stim.

Facebooks användare kommer att få möjlighet att addera musik ur en katalog med miljontals verk, och använda dem till videos som de själva skapar och delar. För rättighetshavarna innebär licensavtalet ett viktigt erkännande om upphovsrättens legitimitet och fortsatta betydelse i en digital musikvärld. ICE kommer att arbeta tillsammans med Facebook med den pågående utvecklingen av deras musikrapporteringssystem. ICE har för närvarande över 40 online-licenser med några av de största streamingtjänsterna och har distribuerat intäkter på över 300 miljoner euro till rättighetshavare sedan 2016

- Det här visar också styrkan med ICE, där Stim har gått samman med våra systerorganisationer, brittiska PRS och tyska GEMA, i syfte att representera musikskaparna på bästa sätt och säkra att de får betalt för sin musik, säger Peter Lindström, Chef på avdelningen Members & Market på Stim.

Facebook och andra sociala medier har spelat en mycket viktig roll i den digitalisering som senaste åren har revolutionerat musikkonsumtionen. Lagstiftningen som reglerar musikanvändning på online-plattformar är utdaterad och EU-kommissionen har föreslagit moderniserade regler, läs gärna mer om detta och om arbetet med transfer of value här.

Tags