Opinion19 december 2017
Det pratas mycket om Transfer of Value och copyrightdirektivet. Vad är det och hur påverkar det musikskapandet i Sverige?

Kortfattat, vad handlar frågan om?

Konsumtionen av musik i sociala medier ökar snabbt, vilket är fantastiskt! Men EU-reglerna för så kallade plattformar där användarna själva laddar upp material är föråldrade och speglar inte dagens verklighet. Plattformarna kommer idag undan sitt upphovsrättsliga ansvar för det som konsumeras på deras tjänster, trots att de tjänar stora pengar på det. Det är inte hållbart. Lagstiftningen inom EU måste moderniseras så att upphovspersonerna kan få rimlig ersättning för de värden och vinster som deras prestationer bidrar till. Annars riskerar både musiken och ekonomin att bli lidande.

Vad är som är fel med dagens regelverk?

Dagens föråldrade lagstiftning som reglerar hur plattformar ska hantera upphovsrättsligt skyddat material är äldre än plattformarna själva. Den förlegade lagstiftningen gör att plattformar, som ofta har som affärsmodell att sälja annonser riktade till kulturkonsumenterna, kan undvika ansvar med hänvisning till den så kallade Safe Harbor-regeln. Det är ett undantag för digitala tjänsteleverantörers ansvar vid ren vidarebefordran av information, enligt EU:s e-handelsdirektiv. Det borde inte råda någon tvekan om att tjänsteleverantörer som promotar eller optimerar sitt innehåll alltså ska ta upphovsrättsligt ansvar.

Det är klokt att inte lägga en stor börda på de företag som är bara passiva plattformar. Men problemet idag är att många plattformar tar en uppenbart aktiv roll och använder det kreativa innehållet för att få intäkter, vilket inte minst blir tydligt genom att de t ex skapar specifika spellistor och föreslår skräddarsytt material anpassat till konsumenterna. Och samtidigt säljer de reklam som går hand i hand med innehållet. Trots detta kan de idag komma undan genom den så kallade Safe Harbor-regeln.

Det har skapat en situation där musikskapare inte får tillräckligt betalt för sina verk, medan stora bolag tjänar mångmiljardbelopp tack vare det kreativa innehåll som finns på plattformarna. Ur ett användarperspektiv skulle värdet av dessa plattformar minska väsentligt utan den musik som finns där.

Vad kan jag som musikskapare göra?

Vill du hjälpa till i kampen för en långsiktigt hållbar musikbransch kan du börja med att dela den här texten i sociala medier.

Du kan också skriva under namninsamlingen från Gesac (Stims europeiska paraplyorganisation).  

Våra beslutsfattare behöver höra vår röst och våra berättelser, så ta gärna kontakt med en politiker och berätta om din situation och det orimliga i att tjänster enbart inriktade på streaming av musik måste betala pengar till musikskaparna, medan plattformar med användaruppladdat material kan undvika att göra det. Vill du ha hjälp att komma i kontakt med politiker så tveka inte att kontakta oss på [email protected].

Läs gärna vår längre artikel om "Transfer of Value" där vi fördjupar diskussionen ytterligare.