Nyhet10 januari 2020
Vikten av bra och utförlig metadata är viktigare än någonsin i den digitala eran. Det är en förutsättning för att royalties ska kunna fördelas korrekt och kan dessutom vara avgörande för en låts genomslag hos de olika musiktjänsterna.

Korrekt metadata underlättar för Stim att matcha verken i Stims databas med rapporterna från musiktjänsterna, och på så sätt göra rätt utbetalningar till rätt person. Men Stim kan inte själva lägga in metadata hos musiktjänsterna. Informationen kommer alltid från skivbolaget eller aggregatorn.

– Jag ser en stor skillnad från tidigare, säger Joel Lindström på Stims medlemsservice. Verkens metadata har blivit bättre. Vi får oftare information om låtskrivare i rapporterna än tidigare. Men tyvärr är det fortfarande inte obligatoriskt. På vår hemsida finns instruktioner om hur man lägger till ISRC till sina verk. Det förbättrar matchningen eftersom ISRC alltid följer med rapporterna från musiktjänsterna.

De digitala musiktjänsterna behöver först och främst korrekt metadata. Den ska kort och gott beskriva produkten samt följa musiktjänsternas riktlinjer för metadata.

– Det krävs för att musiktjänsterna ska kunna presentera musiken, säger Johan Hagen, som arbetar med metadata hos aggregatorn Record Union. Vi uppmuntrar därför den som rapporterar verket att addera så mycket information som möjligt utöver kraven – till exempel alla personer som varit med i produktionen och skapandet av musiken och texten. Ju mer metadata desto bättre produkt.

Record Union använder metadatan för att matcha den med de utbetalningsrapporter som de får från musiktjänsterna.

– När en rättighetshavare eller artist laddar upp sin produkt på vår hemsida diskuterar vi ofta med dem hur de ska göra. Sedan packar vi ner metadatan i en fil som vi skickar tillsammans med ljudfilerna och omslaget till musiktjänsten, säger Johan Hagen.

Både Johan och Joel menar att om rättighetshavarna är noga och generösa med sin metadata kan de gynnas kommersiellt. Låtar med metadata som innehåller till exempel låttext, rörlig omslagsbild, och extra utförlig information om medverkande rättighetshavare, har större chans till bra exponering och att hamna på musiktjänsternas spellistor.

– För lyssnarna blir upplevelsen större med metadata, säger Joel Lindström. Jämför med den information som fanns på skivkonvoluten. Ingen släppte ju en skiva utan att till exempel ange låtskrivaren.

Text: Alexandra Carmback

Tänk på att:

  • Var konsekvent med hur du rapporterar ditt namn (som låtskrivare, producent etc.) och dina artistnamn/alias.
  • Kontrollera alltid att uppgifterna i metadatan stämmer överens med hur du registrerat verket hos Stim.
  • Glöm inte att ange artistnamn när du registrerar ditt verk hos Stim. Även om artistnamnet är det samma som ditt personnamn.
  • Innan du ber en formgivare att sätta igång med omslaget till din nya produkt, kom ihåg att eventuell text på omslaget måste matcha produktens metadata i övrigt.
  • Håll dig uppdaterad om riktlinjer och regler för metadata på digitala musiktjänster innan du sätter igång med kampanjer och trycksaker i allmänhet, och fråga din aggregator om du är osäker på något.
  • Planera ditt releasedatum. Ju längre tid det är kvar till släpp efter det att produkten har skickats till musiktjänsterna, desto bättre.