Nyhet3 juni 2022
Den 31 maj höll Stim sin årsstämma som i år genomfördes på anrika Nalen och digitalt. Under ett år som var fortsatt präglat av pandemin lyckades Stim leverera sitt näst högsta årsresultat någonsin.

Årsstämman öppnades av ordföranden Carina Brorman och Stims nya vd Casper Bjørner, som tillträdde i oktober 2021. Parallellt med årets stämma bjöd Stim även in musikbranschen till seminarier med tema upphovsrätt och NTF, fan funding och nya intäktsmodeller för musiken. Vi hade också en after work efteråt, där stämmodeltagarna kunde mingla med hela branschen. 

Trots pandemins fortsatt stora påverkan på musikbranschen under året levererade Stim sitt näst högsta årsresultat någonsin, tack vare ett intensivt arbete med intäkterna från digitala tjänster. Tillväxten skedde till stor del inom nationell Online och Video on Demand där intäkterna ökade med hela 27 procent, medan både livemusiken och bakgrundsområdet backade. Totalt 2,2 miljarder samlade Stim in i intäkter under 2021, en ökning med 13 procent från 2020.

– Effekterna av pandemin är något som musikbranschen kommer att få leva med länge och många musikskapare är fortfarande i behov av stöd. Stims intäkter från 2021 är dock ett verkligt styrkebesked från svenska kompositörer, låtskrivare och förlag och visar på vilket kulturavtryck som svensk musik gör utomlands. Våra medlemmars musik har sedan många år en enormt stark närvaro över hela världen på tjänster som Spotify såväl som Netflix, Youtube och HBO, säger Casper Bjørner, vd på Stim.

Nya avtal och utvecklade digitala tjänster
Stim har också under året tecknat ett antal nya stora avtal inom bakgrundsområdet, med bland annat Ica, Swedbank och Scania och fortsatt arbetet med att utveckla digitala tjänster mot kunder och anslutna. Detta bland annat i form av en mycket uppskattad app där de anslutna kan följa sina intäkter på detaljnivå, och en webbshop som förenklar för kunder att teckna licenser.

2021 lanserades även Cora Music, ett dotterbolag till Stim med en världsunik tjänst som erbjuder känd musik till den växande målgruppen Youtubers.

Stim Forward Fund – för musikens framåtrörelse
Ett av de viktigaste uppdragen för de fyra organisationerna i Stimsfären – Stim, FST, Skap och Musikförläggarna – är att långsiktigt stärka det svenska musiklivet. Under hösten inleddes ett samarbete för att utveckla arbetet: Stim Forward Fund, där alla insatser för att öka musikens mångfald och återväxt samlas under ett gemensamt varumärke. Totalt fördelade Stimsfären 44 miljoner på olika projekt och initiativ under året, till exempel mottog 143 låtskrivare, kompositörer och textförfattare Stims stipendium.

Fortsatt ökning av antalet medlemmar och utveckling av föreningsdemokratin
Under 2021 skedde en rekordartad ökning av antalet medlemmar med rösträtt till följd av en riktad insats för att bredda medlemsgruppen. Trenden har fortsatt under våren och Stim kunde under stämman välkomna 109 nya medlemmar med rösträtt hittills under 2022, vilket ger en total medlemsökning på nästan 25 procent sedan 2020.

Stämman röstade också igenom stadgeändringar i syfte att fortsätta utveckla både styrelsens arbete och föreningsdemokratin, bland annat genom att underlätta och digitalisera processen för medlemsansökan.

Motion om musik i film och tv
En motion rörde musik i film och tv och vikten av schyssta regler och sund konkurrens på den marknaden.  

Styrelsen hade inför stämman lagt fram ett vidareutvecklat förslag som beviljades och även fick stöd av motionären. Det innebär att stämman ger Stims styrelse i uppdrag att tillsammans med FST, Skap och Musikförläggarna se över villkoren för att skapa musik i film- och tv-branschen och ta fram förslag på åtgärder.

Ett stort tack till alla medlemmar som deltog på årets stämma och bidrog till en härlig dag, vi ser redan fram emot nästa år!

Vill du också vara med och utveckla Stim? Bli medlem här.

Stims årsredovisning och insynsrapport 2021