Nyhet30 mars 2020
Den 26/5 planerar vi att hålla Stims årliga medlemsstämma. Vi följer dock utvecklingen av spridningen av Covid-19 noga, och kommer att förhålla oss till de rekommendationer och råd som ges. Ett led i detta är att de som planerar att delta uppmanas att göra detta elektroniskt via distans och inte fysiskt på plats.

Uppdatering: Stim genomför stämman som planerat den 26 maj. Stämman hålls främst via distans men det finns möjligheter för ett fåtal att vara på plats hos Stim. Läs mer i stämmokallelsen här (du måste vara inloggad för att kunna nå den).

Stims årsstämma är årets viktigaste händelse för Stims föreningsdemokrati. Vi har som målsättning att genomföra 2020 års stämma den 26/5 i Stockholm, men mot en bakgrund av den senaste tidens spridning av Coronaviruset så kommer upplägget att skilja sig från tidigare år.

Den fysiska platsen för stämman är i nuläget inte helt bestämd, men vad som står klart är att vi starkt uppmanar till digitalt deltagande via länk med tanke på det rådande förbudet mot allmäna sammankomster med över 50 deltagare. 

Information om registrering inför digital medverkan följer längre fram, och vi kommer även att hålla er noga uppdaterade om situationen och därmed planerna förändras. 

Sista dagen att skicka in motioner till 2020 års stämma är den 7 april, de skickas till stamma@stim.se.

Vem kan gå på stämman?

Den 26 maj äger Stims årliga medlemsstämma rum. Då har alla Stims medlemmar med rösträtt chans att påverka föreningen. Här kan du läsa mer om hur du gör för att bli medlem med rösträtt. 

Tags