Nyhet27 april 2020
Det är en omtumlande tid just nu och vi vet att många av er som skapar musik är oroliga över utvecklingen i branschen. Här berättar vi om din utbetalning från Stim, tipsar om vad du själv kan göra för att dina pengar ska nå dig så snabbt och säkert som möjligt och ger en översikt av olika initiativ i branschen som är värdefulla för dig att känna till.


Fullt fokus på utbetalningarna
Coronakrisen drabbar hela musikens värdekedja – från låtskrivare och kompositörer till artister, musikförlag, konsertarrangörer med flera. Vad gäller pandemins exakta konsekvenser för er som musikskapare med intäkter via Stim är svårt att förutspå i nuläget, men när liveevenemang ställs in påverkas låtskrivares och kompositörers inkomster. Och när till exempel hotellbranschen står still och fitnesskedjor stänger ned, påverkar det hur mycket musik som används och därmed även er som skapat den. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta din situation som ansluten i Stim.

Vi har fullt fokus på att utbetalningarna ska komma som förväntat enligt vår befintliga utbetalningsplan. Vilka perioder, musikkällor och tjänster som vi betalar ut för varierar mellan utbetalningstillfällena och framgår av vår årsplanering för 2020. Vi kommer alltså precis som vanligt betala ut ersättning när din musik har spelats.

När kommer pengarna?
Stims utbetalningar utgår från när och hur musiken har spelats. Det innebär att musik som har spelats under första kvartalet 2020 kommer ingå i flera olika utbetalningar under året. Exempelvis kommer livemusik från den här perioden delvis finnas med i utbetalningen i juni, men merparten av pengarna betalas ut i september och december 2020. Musik som streamas i musiktjänster under årets första tre månader kommer betalas ut tidigast i november 2020, medan ersättning för bakgrundsmusik ingår i vår decemberutbetalning. Vid detta tillfälle kommer även pengar för radio- och tv-spelningar från första halvåret 2020.

En förutsättning för den här tidsplanen är att vi får betalt från arrangörer och mediabolag inom utsatt tid, att rapporter på vad som spelats skickas in och att verken finns registrerade i vår databas.

Möjlighet till förskott
Den 14 april meddelade vi att vi ger möjlighet till att ansöka om förskottsutbetalning. Initiativet innebär i korthet att Stimanslutna som fått minst 10 000 kronor i ersättning från Stim under 2019 kan ansöka om förskottsutbetalning. Förskottets storlek baseras på hur mycket den anslutna fått utbetalt under 2018 och 2019, samt på hur många andra som ansöker, och kan maximalt uppgå till 200 000 kronor.

Totalt har 50 miljoner kronor avsatts för förskottsutbetalningar och ansökningar från anslutna musikskapare och förlag tas emot fram till den 5 maj i år.
Läs nyheten om förskott här


Service igång som vanligt
Stims service för dig som ansluten eller förlag är tillgänglig som vanligt. Kontakta oss gärna om du har några frågor – vi finns här för dig.

Det här kan du själv göra

  • Uppdatera ditt kontonummer på Mina sidor

Att glömma uppdatera sina kontouppgifter är lätt hänt, men om vi har ett gammalt kontonummer till dig kan vi dessvärre inte betala ut ersättningen. Du ser ditt kontonummer under ”Mina uppgifter”. Om ditt kontonummer behöver uppdateras gör du det enkelt med hjälp av BankID. Kolla gärna också att vi har rätt e-postadress till dig.

  • Rapportera dina livespelningar – även när du spelar andras musik

På Mina sidor går du till ”Rapportera spelning” för att skicka in låtlistor för dina livespelningar. Rapporten är helt nödvändig för att vi ska kunna koppla ihop pengarna för spelningen med låtskrivaren till musiken. Det här är minst lika viktigt för dig som spelar covers på scen. Tack vare att du rapporterar dina spelningar till oss får upphovspersonerna till dessa låtar sina Stimpengar. Dina rapporter kan alltså även hjälpa andra.

  • Gå igenom dina verk och registrera dem som saknas

Under ”Mina verk” på Mina sidor ser du alla verk som du finns med på i vår databas. Saknas något verk? Då ska du snarast registrera verket på Mina sidor, med alla rättighetshavare på verket och andelsfördelningen mellan er, så att du/ni inte missar några utbetalningar. Scrolla också vidare till vår checklista för verkregistreringar.

  • Komplettera dina verk med mer metadata

Ju mer information vi har om verken, desto snabbare och enklare kan vi betala ut ersättning till dig. Verktitel och upphovspersoner är givetvis det viktigaste. Men har du angivit vilken eller vilka artister som har spelat in verket? Eller om du har en ISRC-kod att addera till det? Läs mer om hur du lägger till metadata och varför det är så viktigt här.

Stim erbjuder särskilda licenser för livestreaming

När livespelningar och konserter ställs in söker många nya kreativa vägar att nå ut till kunder och publik med sin verksamhet och musik. För att möta marknadens behov erbjuder vi särskilda licenser för bland annat livestreaming. Läs gärna mer om vad som gäller för livestreaming här.

Många initiativ i musikbranschen

Många i branschen försöker hjälpa till på olika sätt och det finns ett flertal pågående initiativ inom både musiken och kultursektorn i stort. Det är nu viktigt att du som musikskapare ser över dina möjligheter att säkra intäkter från olika håll.

Påverkansarbete för politiskt stöd till musikbranschen

Krisen drabbar hela musikens värdekedja – från låtskrivare och kompositörer till artister, musiker, musikförlag, konsertarrangörer med flera. Vi samarbetar inom både musikbranschen och kultursektorn brett för att skapa uppmärksamhet för situationen. Tillsammans i branschorganisationen Musiksverige ställer vi krav på politiska åtgärder för Sveriges musikliv. Även KLYS, den samlande organisationen för kulturskapare där bland andra SKAP och FST ingår, har lämnat förslag till regeringen med både kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Offentliga stödåtgärder

Regeringen har de senaste veckorna tagit en rad initiativ för att bl.a. stötta kultursektorn och småföretagare.
Vi har samlat alla offentliga åtgärder som kan underlätta för musikskapare här.

Politiskt påverkansarbete i Europa och globalt

Vidare samarbetar vi med flera organisationer som bedriver påverkansarbete för vår räkning både inom och utanför Europa.

På europeisk nivå sker arbetet i första hand genom GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers). GESAC publicerade nyligen ett öppet brev till europeiska lagstiftare och andra beslutsfattare som innehåller en rad konkreta åtgärder för hur musikskapare och andra kreatörer kan stöttas.

Utanför Europa sker arbetet huvudsakligen genom CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers). Även CISAC arbetar för att stötta musikskapare med anledning av Coronakrisen och uppmanar politiker och andra makthavare i regeringsställning att ta ansvar för den uppkomna situationen.