Opinion26 september 2019
Musikskaparna vann en stor seger i EU när upphovsrättsdirektivet röstades igenom. Nu ska alla länder i EU stifta nya lagar för att föra in direktivets bestämmelser i nationell rätt. Svenska regeringens arbete har precis dragit igång på allvar och kommer att pågå under de närmaste två åren.

EU-kommissionen arbetar för att säkerställa en harmoniserad implementering av framförallt artikel 17, som syftar till att öka spridningen av musik online och att låtskrivarna och kompositörerna ska få betalt för det. Från svenska regeringen följer man EU-kommissionens arbete noga och börjar därför också det nationella arbetet med artikel 17. I ett nytt PM stakas de centrala frågeställningarna ut. Bland annat hur detta direktiv förhåller sig till tidigare lagstiftning, hur lagstiftarna ska väga vissa målkonflikter mot varandra och hur man bör formulera sig kring vilka plattformar som berörs av direktivet.

Stim är aktiva och deltar i arbetet för att göra en så bra implementering som möjligt, så att onlinemarknaden ska kunna fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Den kulturella och kreativa sektorn i Sverige och Europa är centrala och vi har mycket att vinna på att skapa så bra förutsättningar som möjligt. För musiksektorn är det viktigaste just nu att säkerställa att alla plattformar som tjänar pengar på musiken ska teckna licenser för det, så att musiken kan fortsätta spridas och musikskaparna kan få betalt för sitt arbete. 

Läs mer om direktivet här.