Stims utbetalningskalender 2017

Stim betalar ut pengar fyra gånger om året. I tabellen nedan ser du vad vi betalar ut vid de olika betalningstillfällena.

Kalendern är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs gärna hur Stim-ersättningen räknas ut. Du kan också läsa mer detaljerat om innehållet i våra utbetalningar.

X = utbetalning sker vid det markerade datumet

Område 15 mars 15 juni 15 september 15 december
Subventionerade konserter,(konstmusik) X X X X
Kyrkokonserter   X X X
Dans - disco   X   X
Levande musik med musikrapport X X X X
Levande musik utan musikrapport X X X  
Teatermusik X X X X
Bakgrundsmusik med musikrapport X X X X
Bakgrundsmusik utan musikrapport   X   X
Sveriges Radio   X   X
Sveriges Television   X   X
Kommersiell radio   X   X
Kommersiell tv   X   X
Närradio   X   X
Biografer X X X X
Online med rapport X X X X
PKE (privatkopieringsersättning)   X   X
Biblioteksersättning     X  
Online/nya medier utan,musikrapport   X   X
Utland Länder Länder Länder X
Grannlandssändningar   X   X
Grannlandssändningar (kabel)   X X  
Korrigering X X X X
NCB - cd, dvd, synk   X   X
NCB - online X X X X
Förlagsstöd X X X  
MEM-stöd X X X  

Här hittar du mer information om olika avräkningsområden