Stims utbetalningskalender 2017

Stim betalar ut pengar fyra gånger om året. I tabellen nedan ser du vad vi betalar ut vid de olika betalningstillfällena.

Kalendern är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs även gärna hur Stim-ersättningen räknas ut. Du kan också läsa mer detaljerat om innehållet i våra utbetalningar.

Område 15 mars 15 juni 15 september 15 december
Subventionerade konserter,(konstmusik) X X X X
Kyrkokonserter   X X X
Dans - disco   X   X
Levande musik med musikrapport X X X X
Levande musik utan musikrapport X X X X
Teatermusik X X X X
Bakgrundsmusik med musikrapport X X X X
Bakgrundsmusik utan musikrapport   X   X
Sveriges Radio   X   X
Sveriges Television   X   X
Kommersiell radio   X   X
Kommersiell tv   X   X
Närradio   X   X
Biografer X X X X
Online med rapport X X X X
PKE (privatkopieringsersättning)   X   X
Biblioteksersättning     X  
Online/nya medier utan,musikrapport   X   X
Utland X X X X
Grannlandssändningar   X   X
Grannlandssändningar (kabel)   X X  
Korrigering X X X X
NCB - cd, dvd, synk   X   X
NCB - online X X X X
Förlagsstöd X X X X
MEM-stöd X X X X

Här hittar du mer information om olika avräkningsområden