Nyhet26 maj 2021
2020 var ett år där pandemin slog hårt mot i princip hela samhället. Särskilt hårt drabbades de platser där människor samlas, har roligt och lyssnar på musik. Stims årsredovisning visar minskade licensintäkter med hela 67 procent för livemusiken och 22 procent från bakgrundsområdet bestående av bl.a. restauranger, hotell och biografer.

– Vår viktigaste uppgift under 2020 har varit att lindra de värsta effekterna av pandemin för våra medlemmar. Vi har haft ett starkt fokus på att snabbt betala ut den insamlade ersättningen, men också genomfört en rad riktade intiativ. När så många av de arenor där människor möter musiken stängdes ner, genomförde vi den mest omfattande förskottsutbetalningen i Stims historia. Vi delade även ut ett stort antal extrastipendier, för att fler skulle klara krisen, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim. 

Intäkterna under 2020 minskade kraftigt, från 2,4 till 1,9 miljarder kronor. En stor del av nedgången är en direkt följd av pandemin, men förklaras även av att 2019 var ett år med stora retroaktiva utlandsintäkter. De totala utbetalningarna ökade från 1,8 till 2,0 miljarder kronor, ett resultat av Stims arbete med att hela tiden förbättra effektiviteten i utbetalningsprocessen. 

Stim har under 2020 lagt stor energi på att förenkla både för sina medlemmar och för sina kunder. Bland annat har Stim lanserat en helt ny mobilapp, där musikskaparna på ett överskådligt sätt kan följa sina intäkter från musiken. För musikanvändarna har det tagits fram en webbshop, där man enkelt kan teckna licenser.

När det blev tydligt hur hårt effekterna av pandemin skulle drabba Stims medlemmar avsattes snabbt tre extra miljoner kronor till 300 nya stipendier, och sammanlagt 7,1 miljoner kronor till 439 stipendiater delades ut.

Ett tecken på krisens allvar för musikbranschen var att antalet låtskrivare och kompositörer som sökte stipendier från Stim ökade med hela 49 procent. En glädjande siffra i mörkret är dock att 3199 nya musikskapare och musikförlag valde att ansluta sig till Stim.

– När vi ser att vaccineringen nu kommer igång i Sverige och i omvärlden gläds vi åt att konsertlokaler och restauranger kan öppna upp igen. På grund av eftersläpningar dröjer det dock innan effekten av detta når upphovsrättshavarna. Musikbranschens ekonomi kommer tyvärr att präglas av 2020 års kris under en lång tid framöver, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Läs hela årsredoviningen här samt vår insynsrapport för 2020.
Du hittar PDF-versioner i faktarutan här intill.