Frågor och svar om den nya Närradiolicensen

Tillsammans med IFPI Sverige har Stim utvecklat en ny licens som inkluderar alla rättigheter som er närradioförening behöver för att spela musik. Det nya avtalet har förhandlats fram med NRO och kommer att träda i kraft från den 1 januari 2024.

Vad menas med en ”one-stop-shop-licens”? 

Licensen som det nya avtalet ger är en samlicensiering med IFPI/SAMI. Det betyder att alla nödvändiga musikrättigheter för att sända närradio är inkluderade i en och samma licens till er. Dessutom ingår att sända webbradio utan extra kostnad förutsatt att det sker simultant med eter­­sändningen. Det ni tidigare behövt tre licenser för blir nu endast en licens!

Hur går övergången från nuvarande licens till den nya licensen till?

I ett första steg informerar vi samtliga närradioföreningar med nuvarande licenser (STIM och IFPI/SAMI) om det nya avtalet, inklusive priser och villkor, som träder i kraft 1 januari 2024. I nästa steg kommer vi per e-post skicka instruktioner hur man som närradioförening tecknar den nya one-stop-shop-licensen. Håll utkik i inkorgen den närmaste tiden.

Vi har redan betalat för en webbradiolicens gällande 2024, hur gör vi nu när vi förstår att den kommer ingå utan extra kostnad i det nya avtalet? 

Om så är fallet kommer vi att kreditera fakturan som avser webbradio (2024) i samband med att ni tecknar den nya licensen.

Vi vet inte hur många musiktimmar vi kommer sända nästa år, hur gör vi då för att skaffa en ny licens?

Ni får uppge det antal musiktimmar som ni brukar använda under ett år eller göra en rimlig uppskattning. Det kanske kan vara lättare att titta på antal sända musiktimmar på en månad och sedan multiplicera det med 12, eller vad ni finner är bäst. Eftersom faktureringen kommer ske i förskott och kvartalsvis finns en viss möjlighet att justera prisparametern antal musiktimmar för kvartal som ännu inte ägt rum.

Vi har tidigare redovisat i efterskott och angett antal sända musiktimmar, hur gör vi nu?

Ett fåtal närradioföreningar har haft efterskottsredovisning. Vi vill nu samla alla närradioföreningar under samma betalningsvillkor och har enats om licenstypen förskott ihop med en kvartalsvis fakturering. Vi ser att denna förändring kommer underlätta er administration, det vill säga, ni behöver inte längre redovisa till STIM och IFPI. Däremot behöver ni för att teckna den nya licensen antingen använda senaste årets antal sända musiktimmar eller göra en uppskattning om hur många musiktimmar ni vill sända. (Se även svar 3)

Vad händer om det sker en förändring under året i min närradioförening så att vi vill sända fler eller färre antal musiktimmar än de vi har uppgett när vi tecknat licens?

Det kommer vara möjligt att justera prisparametern antal musiktimmar för kvartal som ännu inte ägt rum, precis som för STIM:s övriga generella licenser. (Se vidare på STIM:s allmänna villkor)

Hur räknas licenspriset ut?

Tre parametrar styr licenspriset;

  • antalet sända musiktimmar på ett år
  • antalet potentiella lyssnare
  • pris per musiktimme och tusental potentiella lyssnare. Priset varierar från 1,55 kr till 1,09 kr beroende på antalet sända musiktimmar.

Förutom de tre parametrarna finns ett schablonavdrag om 30% på antalet potentiella lyssnare för orter med färre än 214 000 invånare.

För orter med fler än 214 000 invånare tillämpas ett ”tak” om 150 000 potentiella lyssnare.


Så här räknas licenspriset ut för orter med färre än 214 000 potentiella lyssnare;

Licenspris = (musiktimmepriset) x potentiella lyssnare (i tusental) x 0,7 (30% schablonavdrag) 

Och för orter med fler än 214 000 potentiella lyssnare så här;

Licenspris = (musiktimmepriset) x 150 (tak i tusental)


Ex 1) En närradioförening sänder på en ort med 125 000 potentiella lyssnare (folkmängd enligt SCB i den/de aktuella kommunen/kommunerna). Man sänder 350 musiktimmar per år.

((1,55 x 250) + (1,43 x 100)) x 125 x 0,7 = 530,5 x 125 x 0,7 = 46 418,75 = 46 419 kr per år => 3 868 kr/månad (ex moms)


Ex 2) 382 000 potentiella lyssnare och 1850 musiktimmar,

((1,55 x 250) + (1,43 x 250) + (1,31 x 500) + (1,09 x 850)) x 150 = 2 326,5 x 150 = 348 975 kr per år => 29 081 kr/månad (ex moms)


Prismodellen är som tidigare en trappa med fyra nivåer. Priset presenteras exklusive moms här.

Har du andra frågor så tveka inte att kontakta vår kundservice.

Priser och särskilda villkor för musik i närradio hittar du här

Tags