Musiklicens för radio

Stim erbjuder en musiklicens som gör det möjligt för radiokanaler att få spela musik i radio. 

Kommersiell lokalradio

Kommersiella radiokanaler behöver avtal med Stim för sin musikanvändning. Avtalsvillkoren och tarifferna har förhandlats fram mellan Stim och den kommersiella radiobranschen.

Hur betalar radioföretagen?

Radioföretagen redovisar sina reklamintäkter kvartalsvis och Stim fakturerar därefter radioföretaget under april, juli, november och januari.

Har du frågor eller vill du teckna avtal för kommersiell radio? Kontakta Stims kundservice.

Närradio

Närradioföreningar ska teckna avtal med Stim. Avtalet omfattar normalt alla sändande föreningar på orten.

Vem tecknar avtalet?     

Om den sändande föreningen låter ett fristående produktionsbolag göra inspelningar med musik, eller om föreningen samproducerar eller köper produktioner som innehåller musik, måste föreningen förvissa sig om att produktionsbolaget har tillstånd från NCB innan inslaget sänds.

För att på enklast möjliga sätt ge föreningen tillstånd till egna inspelningar av program med musik för sändning är avtalet för närradion gemensamt för Stim och NCB. I avtalet inkluderas dock inte tillstånd för någon form av reklamproduktion som innehåller musik.

Vad kostar musiken i närradio?

Närradioföreningen betalar en avgift till Stim som beräknas på den totala musiktiden och antalet möjliga lyssnare. Om närradioföreningen har reklamintäkter baseras avgiften som en procentsats av reklamintäkterna.

Närradioförening utan reklamintäkter

Avgiften baseras på antalet musiktimmar per år samt antalet möjliga lyssnare, så kallad ortskategori. 

Närradioförening med reklamintäkter

Om Närradioföreningen har reklamintäkter ska avgiften baseras på en procentsats av reklamintäkterna med avdrag för försäljningskostnaderna, som är schablonmässigt fastställda till 15%.

Musiktimmar per år (januari - december)

 • Upp till 2000: 3,25 % (2,76%*)
 • 2001 - 6000: 4,40 % (3,74%*)
 • 6001 eller fler: 5,20% (4,42%*)

*Procentsatsen inom parentes anger procentsatsen efter att försäljningskostnaderna (15%) har dragits av.

Notera att musikavgiften aldrig kan bli lägre än pristabellen som bygger på antalet möjliga lyssnare (ortskategori) och antalet musiktimmar, detta oavsett föreningens eventuella reklamintäkter. 

Redovisning närradio

Så här går en närradioförening tillväga för att redovisa musikanvändningen till Stim:

 1. Närradioföreningen redovisar varje år prelimnärt antal musiktimmar och eventuella reklamintäkter för varje enskild sändande förening. I samband med redovisningen anger man även om betalning ska ske vid ett eller två tillfällen per år. Två betalningar förutsätter en årlig summa på minst 3 000 kronor. Blankett hittar du till höger.
 2. Närradioföreningen skickar den preliminära redovisningen till Stim.
 3. Stim fakturerar närradioföreningen en preliminär avgift för året.
 4. Efter årets slut skickar närradioföreningen följande till Stim:
  * En slutlig redovisning avseende föregående års faktiska  musiktimmar/reklamintäkter.
  * En preliminär redovisning för det nya årets beräknade musiktimmar/reklamintäkter
 5. Stim fakturerar närradioföreningen:
  * Eventuell differens mellan preliminär och slutlig avgift för föregående år.
  * En preliminär avgift för det nya året.

Som kompensation för arbetet med administrationen av avtalet får närradioföreningen en provision på 5 procent av avtalets totala Stimersättning (brutto). Beloppet är avdraget på Stims faktura.

Enskilda avtal i vissa fall

Om det inte finns något avtal mellan Stim och ortens närradioförening måste den sändande föreningen i stället teckna ett enskilt avtal med Stim. Ett sådant avtal administreras direkt mellan föreningen och Stim.

Har du frågor eller vill du teckna avtal för närradio? Kontakta Stims kundservice.

Priser, villkor och information:

- Aktuella priser och villkor

- Redovisningsblankett för närradio

Vem får pengarna?

De pengar Stim samlar in fördelar vi till musikskaparna och musikförlagen. Vår verksamhet utgår från upphovsrättslagen och enligt den har musikskapare rätt till ersättning när deras musik spelas.