Så fungerar rättigheterna för en jingel

Har du skapat musik till till en jingel? Läs om vilka regler som som gäller här.

När en annonsör ska göra en reklamfilm och vill använda en viss musik kommer annonsören överens med rättighetshavarna (upphovspersonen och eventuellt musikförlaget) om att få använda musiken. Denna grundöverenskommelse (avtalet om synkroniseringen) inkluderar uppgifter om låten, filmen/filmerna, medierna (tv-kanalen, webb, radio), territorier och licensperioden. Detta gäller också om annonsören ger en låtskrivare eller kompositör i uppdrag att skapa ny musik. Upphovsrätten finns fortfarande kvar hos upphovspersonen och det eventuella musikförlaget, som anmäler verket till Stim.

De tv-kanaler som sänder filmen skickar sändningsrapporter till Stim, där kanalen anger ID-kod/annonsör/produkt och antal sändningstillfällen. Tv-bolaget rapporterar däremot inte musikverket eller upphovspersonen – detta ligger på det bolag som har producerat filmen. Reklambyråer, produktionsbolag och post-produktionsbolag använder sig av plattformen Adtoox, som innehåller information om tv-reklamfilmer. Här kan även Stim gå in och titta på de reklamfilmer som sänts i rikstäckande tv-kanaler, för att bevaka de anslutna upphovspersonernas intressen.

Tags