Synkronisering uppstår när du sammanfogar bild och musik. Det kan handla om att du lägger en låt på din video i postproduktion, att du spelar in livemusik eller att musik hörs i bakgrunden när du spelar in en film. När synkronisering uppstår har musikskaparna rätt till ersättning för att deras musik används. Synkroniseringslicens ger dig rätt att sammanfoga musik och bild samtidigt som upphovspersonerna får betalt.

Vem du ska vända dig till för att få dessa rättigheter på plats beror på vilken typ av produktion du ska göra. Här kan du läsa mer om synkronisering och hur du går tillväga.