Det är en avgift för att lägga in musik i bild- och filmproduktioner av olika slag. Den här licensavgiften behövs för t ex korta filmklipp, bildspel, tv-produktioner, kortfilmer och långfilmer. Det handlar om att man sammanfogar, eller synkroniserar, musik och bild. För det behövs ett särskilt tillstånd, en synkroniseringslicens. Du skaffar en licens för din produktion genom att vända dig till NCB, Nordisk Copyright Bureau.

Läs gärna vad som gäller när du bara använder några sekunders musik i din film.

Du har även nytta av att läsa om vad produktionsmusik är för något och vilka regler som gäller för den. För mer detaljer om musikavtal för bildproduktioner kan du läsa på vår särskilda sida för synkroniseringsavtal.